Complexe werkplekken, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Smart Health

Aanleiding

Een ziekenhuis was gestart met de bouw van een nieuwe vleugel. In de nieuwbouw zijn verschillende balies voorzien. Door architecten zijn ontwerptekeningen gemaakt.

Vraag

vhp human performance is door het ziekenhuis gevraagd de tekeningen van de balies te beoordelen op human factors uitgangspunten.

Aanpak

Vanuit de verwachtte taken en handelingen, patiëntdoelgroep en human factors is de balie beoordeeld en zijn adviezen gegeven. In het ziekenhuis is een proefopstelling van de balie op één van de afdelingspoli’s geplaatst. Na de beoordeling van deze proefopstelling zijn verbeteringen doorgevoerd in het ontwerp. Zo is een monitorarm aangebracht, waarmee de monitor op de gewenste hoogte en hoek geplaatst kan worden. Ook is er kritisch gekeken naar de uiteindelijk gewenste diepte van het werkblad.

Resultaat

Dankzij een fijne samenwerking met alle betrokkenen hebben de beoordeling en adviezen van vhp human performance geresulteerd in prettige, efficiënte en ergonomische balies op alle afdelingen.

0
Continu verbeteren op IC