Smart Public

Analyseren veiligheid en incidenten

Ondanks de aandacht voor veiligheid komen nog regelmatig incidenten en ongevallen voor bij objecten zoals tunnels, bruggen en sluizen. Zeker wanneer de technische systemen aan de richtlijnen voldoen, krijgen mensen vaak de schuld. U kunt menselijke fouten echter voorkómen met een beter ontwerp van de werkplek, de organisatie van het werk en de uitvoering ervan.

Integrale veiligheidsanalyse waarmee u incidenten voorkomt

vhp human performance heeft samen met KienIA een integrale veiligheidsanalyse ontwikkeld voor een analyse van zowel mens, organisatie als techniek. De integrale veiligheidsanalyse is gebaseerd op beschikbare wet- en regelgeving, normen, standaarden en kaders, machinerichtlijn en onze kennis van human factors. Hiermee krijgt u inzicht in alle veiligheidsrisico’s. U kunt hierdoor de oorzaken van incidenten en ongevallen onderzoeken en voorkómen.

Interessant nieuws over Smart Human Performance ontvangen?
Vul dan uw e-mailadres in. U ontvangt max 6x per jaar een update over de laatste ontwikkelingen.

0