Expertises, Interactie-analyse en -ontwerp, Interface design

“VHP is een professionele partij die echt waarde toevoegt aan ons systeem. We hebben nu een gebruikersvriendelijke, moderne user interface die is gebaseerd op een grondige klantanalyse. We hebben de samenwerking met VHP als zeer prettig ervaren. We hebben besloten om hen veel vaker bij onze klanten en segmenten te betrekken”.

Werner van Eck, directeur

Aanleiding

MEP Voice Communication Systems is een innovatief bedrijf dat voice communicatiesystemen ontwikkelt en levert voor cruciale toepassingen in de Maritieme en Luchtvaart wereld. Deze hightech systemen  bieden optimale efficiency en voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.

In veiligheidskritieke situaties is de gebruikersvriendelijkheid van de systemen van cruciaal belang bij het voorkomen van menselijke bedienfouten. MEP zocht een partij met ruime ervaring en expertise in het ontwikkelen van gebruikersvriendelijke user interfaces in technische omgevingen, bij voorkeur in de nautische sector. Dit was de reden waarom de keuze op vhp is gevallen.

Klantvraag

Aangezien de MEP systemen breed worden toegepast binnen brug- en sluis bediencentrales met verschillende omvang en werkwijzen is er behoefte aan een zeer flexibele interface die volledig aangepast kan worden aan de vereisten van de klant. Als uitgangspunt voor het flexibele ontwerp hebben we eerst het ontwerp van het nautische systeem gemaakt en vervolgens hebben we dit uitgebreid en toegepast op zowel het kustwachtsysteem als het luchtvaartsysteem. De input van gebruikers is nadrukkelijk meegenomen in het ontwerp.

Aanpak

Om het ontwerp naadloos aan te sluiten op de operatie is er een analyse gemaakt van de verschillende workflows, bedienhandelingen en de frequentie van de verschillende taken die de gebruiker met de software uitvoert. Met behulp van eye-tracking zijn de uitdagingen met betrekking tot de gebruikersvriendelijkheid van de software gesignaleerd. Met de informatie vanuit deze analyse is een duidelijke prioritering van de verschillende bedienelementen vastgesteld. Daarnaast vormt de bedienvolgorde van de elementen de input voor de navigatie binnen de interface en de positionering van de bedienelementen. We hebben voor het bepalen van de bedienvolgorde de praktijk als uitgangspunt genomen en op basis daarvan de vormgeving van het ontwerp bepaald. De geldende normen en richtlijnen op het gebied van ergonomie en gebruikersvriendelijkheid zijn op het ontwerp toegepast.

Gezien de cruciale toepassing van de systemen in veiligheidskritieke omgevingen lag de uitdaging met name in de prioritering van verschillende elementen binnen het ontwerp. Enerzijds is het belangrijk dat een procedure acuut in gang gezet kan worden, anderzijds is het zeer risicovol als een procedure per ongeluk in gang wordt gezet als gevolg van een bedienfout. Om te komen tot het optimale ontwerp is de balans gezocht en gevonden tussen intuïtief bedienen en fouttolerantie.

Resultaten

vhp en MEP zijn een samenwerkingsverband aangegaan om elkaars expertisen te versterken teneinde veilige en efficiënte systemen te ontwikkelen. De rol van vhp bij de oplevering van grote systemen is het borgen van de gebruikersvriendelijkheid van het eindproduct in alle mogelijke situaties. Een bewezen gebruikersvriendelijk ontwerp draagt niet alleen bij aan het verminderen van bedienfouten bij kritieke taken, maar zorgt er ook voor dat operators prettiger werken met de systemen.

Onze oplossingen zijn zodanig ontworpen dat MEP deze kan toepassen in verschillende werkomgevingen en bij een breed scala aan klanten. Middels duidelijke symbolen zijn specifieke toepassingen van verschillende klanten meegnomen in het ontwerp.

0