e-mail disclaimer

De informatie uit deze e-mail (en eventuele bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n), gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. Indien deze e-mail niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te stellen en deze e-mail te vernietigen. vhp kan de veiligheid en betrouwbaarheid van e-mail communicatie niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van e-mail. Onze diensten en overige werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een opdrachtovereenkomst, waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn van de vhp vennootschap die de overeenkomst aangaat.

0