Events

Workshop uitkijkstrategie: leer veilig observeren met eye-tracking

In de workshop uitkijkstrategie leren wij bedienaren van bruggen en sluizen met behulp van een eye-trackingbril veilig en vlot het schouwproces te doorlopen.
Eye-tracking is zeer geschikt om bewust en daarmee veiliger te leren schouwen. Tijdens onze eerdere ervaring met eye-tracking is gebleken dat bedienaren zich met behulp van eye-tracking bewust worden van hun eigen schouwproces. Bedienaren kunnen op deze manier leren van hun huidige manier van schouwen en deze vergelijken met het schouwproces van collega’s.
In onze workshop bepalen wij samen met de bedienaren de veiligste en efficiëntste uitkijkstrategie. Deze uitkijkstrategie biedt houvast om waarnemingsfouten te verminderen.

De workshop uitkijkstrategie vindt plaats op de bedienpost met een kleine groep bedienaren.

Lees meer over de noodzaak van een uitkijkstrategie.

Invulling van de workshop

Onderdelen van de workshop zijn:

  • Bewustwording en bespreken van waarnemingsfouten aan de hand van een filmpje
  • Kennis en ervaring uitwisselen met collega’s
  • Eén voor één bedienen met eye-trackingbril
  • Observeren hoe collega’s schouwen en feedback geven
  • Samen bepalen we de veiligste en efficiëntste uitkijkstrategie en maken hier duidelijke afspraken over

De workshop vindt plaats in de praktijkomgeving, op de bedienpost. Hier werken wij met een eye-trackingbril en kleine groep bedienaren.

Meer weten?

Neem contact op met Herman van Veelen (06 – 1755 4332) voor meer informatie over de workshop.

0