in Smart Public

Wat is de beste manier voor u als bedienaar om een brugdek of sluisdeur te schouwen? Tijdens onze workshop ‘Uitkijkstrategie: leren observeren’ leert u met een eye trackingbril bewust te schouwen en bieden wij handvatten om het risico op waarnemingsfouten te verminderen. Aan de hand van een aantal vragen stellen we vast hoe u moet schouwen, bijvoorbeeld:

  • Welke punten vergen extra aandacht?
  • In welke volgorde moeten gebieden bekeken worden?
  • Waar wordt nog wel eens iets gemist?

De bedienaren maken ieder dagelijks verschillende situaties mee en kunnen daarom goed van elkaar leren.

Iedereen werkt anders

Bij diverse vaarwegbeheerders hebben we gezien dat er veel verschillen zijn in hoe bedienaren camerabeelden bekijken. Bijvoorbeeld bij het schouwen van het brugdek werpt de ene bedienaar een snelle blik om aanwezige voertuigen of personen te detecteren. De andere brugbedienaar neemt juist ruim de tijd om het hele brugdek uit te kammen. Ieder geeft zo een eigen invulling aan veilig en vlot te bedienen.

Noodzaak van goed schouwen

Voor het veilig op afstand bedienen van bruggen en sluizen is het nauwkeurig schouwen van camerabeelden essentieel. Hiervoor zijn onderlinge afspraken over de uitkijkstrategie noodzakelijk. Een waarnemingsfout is immers snel gemaakt en kan grote gevolgen hebben. Lees hier meer over in onze eerdere blog.

Op de bedienpost

De workshop duurt één dagdeel en zal op locatie gegeven worden in de eigen praktijkomgeving. Met een kleine groep bedienaren focussen we in de workshop op het leren observeren. Hierbij maken we gebruik van een eye trackingbril. Met de registratie van de eye trackingbril kunnen de bedienaren bewust worden van hun eigen manier van schouwen en die van hun collega’s. Zo kunnen ervaren en nieuwe bedienaren van elkaar leren, en vaststellen waarom ze schouwen hoe ze schouwen.

Neem contact op met Karlien Berghman voor meer informatie en om u in te schrijven voor de workshop.

0