in Smart Industry, Smart Public

“Daar gaat mijn baan!” Een Lean traject voelt snel als een bedreiging voor de medewerkers. Het doel van LEAN is echter niet het wegbezuinigen van medewerkers, maar het organiseren van flow in een proces. Flow kan gecreëerd worden door piekbelasting beter te verdelen en wachtmomenten beter te benutten. Optimale inzet van talent en tijd van medewerkers is hier een onderdeel van. Met een werklastcalculator kan de benodigde bezetting berekend worden voor een gelijkmatige werklast.

Lean en bezetting gaan hand in hand

In onze leantrajecten staat de medewerker centraal. Medewerkerstevredenheid en efficiëntie hoeven niet tegenover elkaar te staan. Deze twee factoren gaan juist hand in hand. Het doel van ieder leantraject is om de medewerkers in staat te stellen goede en efficiënte dienstverlening te bieden.  Het elimineren van inefficiëntie creëert kansen voor andere waarde toevoegende activiteiten. We hebben bijvoorbeeld gezien dat operators in de nautische sector vaak perioden van erg lage werkvulling afwisselen met perioden met een te hoge werkvulling. Dit zorgt voor verveling en inefficiëntie op de rustige momenten en voor stress en wachttijden voor de scheepvaart op piekmomenten. Het uitbalanceren van de werkverdeling helpt om banen leuker en uitdagender te maken voor medewerkers. Dit zal het werk in de nautische sector ook weer aantrekkelijker maken voor nieuwe jonge werknemers.

Werklastcalculator

De werklastcalculator berekent de invloed van externe factoren op de werklast van de werknemers op taakniveau. De werklastcalculator geeft een inschatting hoeveel medewerkers er nodig zijn onder bepaalde werkomstandigheden. Zo is er minder sprake van overbezetting en onderbezetting en hebben medewerkers een gelijkmatige uitdagende werkvulling. Daarnaast geeft de calculator inzicht in de taakverdeling. Op basis hiervan kunnen de taken gelijkmatig verdeeld worden over de medewerkers in verschillende werkomstandigheden. Zo treden er geen bottlenecks op, bottlenecks veroorzaken namelijk wachttijd voor andere medewerkers en wachttijd voor de klanten.

Een op maat gemaakte werklastcalculator maakt de  werklast en taakverdeling van uw medewerkers inzichtelijk.

Sectoren

Een werklastcalculator helpt om uitdagende banen te creëren met een gebalanceerd takenpakket, een goede werkvulling en een goede dienstverlening. Dit kan toegepast worden in productieprocessen maar juist ook in bediencentrales of andere dienstverlening.

Meer informatie over wat een werklastcalculator voor uw dienstverlening kan betekenen? Neem contact op met Karlien Berghman.

0
vhp, iCentrale en CROW maken landelijke standaard iBedienfilosofie