in Smart Health

In 2020 hebben vhp Human Performance, VanBerlo en smartQare de krachten gebundeld voor de ontwikkeling van een thuiszorg device. In een serie van drie blogs vertellen we over de samenwerking tijdens het ontwikkelingsproces.  In de eerste blog hebben we meer verteld over de klant, smartQare, en de propositie. In de tweede blog beschreven we het gebruikersonderzoek wat we voor smartQare hebben uitgevoerd. In deze, tevens laatste deel, beschrijven we de UX development wat we samen van VanBerlo voor smartQare hebben uitgevoerd.

Van complex platform naar overzichtelijke webportal

Het smartQare platform beslaat een complex ecosysteem waarin verschillende stakeholders, systemen en een wearable met elkaar interacteren. Doordat verschillende stakeholders met het ecosysteem moeten werken en tegelijkertijd kritische informatie verwerkt wordt, is het essentieel dat de gebruiksvriendelijkheid optimaal is. Immers, een gebruiksvriendelijk systeem voorkomt fouten en ongelukken. Fouten kunnen in deze setting nare gevolgen hebben.

Vanuit de wens om de user experience in kaart te brengen heeft SmartQare aan vhp human performance en VanBerlo gevraagd om mee te werken aan de ontwikkeling van het platform. Voor vhp ligt daarbij de focus op User Research en UX / Interaction Design. VanBerlo houdt zich vooral bezig met het ontwerp van de hardware en het Visual Design van de digitale producten.

Vertaling van opgehaalde inzichten

vhp is gestart met de vertaling van User Requirements naar User Flows.

De user requirements zijn omgezet naar User Flows. User flows zijn diagrammen waarmee schematisch in kaart wordt gebracht hoe acties voltooid worden binnen een systeem. Met deze flows hebben we in kaart gebracht welke elementen in het ecosysteem interacteren om een actie te voltooien. Hierdoor ontstaat overzicht. Door dit overzicht kan er geschaafd worden aan de User Flows waardoor gebruikersvriendelijk flows gecreëerd worden.

Vanuit de User Flows heeft vhp Wireframes ontwikkeld. Een Wireframe is als het ware een blauwdruk van een pagina. Bij het maken van Wireframes ligt de nadruk niet op het visuele vlak maar op de gebruiksvriendelijkheid. VanBerlo heeft vervolgens op basis van de Wireframes de visuele stijl ontwikkeld.

Gestructureerde aanpak

Als gevolg van deze gestructureerde aanpak hebben vhp en VanBerlo samen het volgende opgeleverd:

  • Een gebruikersvriendelijk ontwerp voor de belangrijkste schermen.
  • Een Visual Guideline die de softwareontwikkelaar kan toepassen op het te ontwikkelen product.
  • Een klikbaar prototype waarmee de opdrachtgever en de softwareontwikkelaar op een interactieve manier kunnen ervaren hoe het product gaat werken.

Aan de hand van deze stukken kon een de industralisatiepartij het omzetten naar een definitief software product, zie inzet.

0