in Smart Health

In 2020 hebben vhp human performance, VanBerlo en smartQare de krachten gebundeld voor de ontwikkeling van een device voor de thuiszorg. In een serie van drie blogs vertellen we over de samenwerking tijdens het ontwikkelingsproces.
In de eerste blog zijn we uitgebreid ingegaan op de achtergrond van smartQare (onze klant) en de propositie ofwel de markt voor het device. In deze blog beschrijven we het gebruikersonderzoek dat we voor smartQare hebben uitgevoerd.

Stakeholders van groot belang voor de propositie

In de propositie van smartQare werken meerdere stakeholders met elkaar samen binnen het totale systeem. Het is van groot belang om te weten hoe de stakeholders tegen de propositie aankijken en welke specifieke eisen zij stellen aan het systeem.

Propositie thuiszorg

De thuiszorg is de meest kansrijke propositie voor smartQare. vhp heeft de stakeholders bij de propositie in kaart gebracht en heeft middels interviews de behoeftes van deze groepen inzichtelijk gemaakt. Belangrijk voor de klant was het betrekken van de stakeholders. Om de stakeholders te betrekken zijn er eerst visualisaties, user requirements, scenario’s, user flows en een ecosysteem opgesteld om deze te toetsen en te valideren middels een gebruikersonderzoek.

  • User requirements ook wel gebruikersbehoeften genoemd, beschrijven wat de gebruiker met het systeem doet / welke activiteiten gebruikers moeten kunnen uitvoeren. Gebruikersvereisten worden gedocumenteerd in een User Requirements Document (URD) met verhalende tekst.
  • User Flows zijn diagrammen waarmee schematisch in kaart wordt gebracht hoe gebruikers acties voltooien binnen het ecosysteem. Hiermee wordt ook meteen in kaart gebracht welke elementen in het ecosysteem interacteren om een actie te voltooien. Door te beginnen met het maken van User Flows kunnen de belangrijkste acties gebruikersvriendelijk opgezet worden.
  • User scenarios zijn praatplaten die de propositie scherp stellen. Ze geven inzicht in gebruikssituaties en zijn daarmee een goed middel om details van het systeem bloot te leggen en te bepalen of het systeem wel echt goed bij de gebruiker past. In dit project is er gekozen voor user scenarios waarin een korte beschrijving (story) over de activiteiten van de gebruiker (user) wordt beschreven. User scenarios worden gebruikt bij het ontwikkelen van de software en/of producten. De user scenarios zijn gevalideerd en aangescherpt tijdens het gebruikersonderzoek.

Gedwongen digitale onderzoeken ivm Covid

Bij gebruikersonderzoek verdient het de voorkeur om alle gebruikers live bij elkaar te hebben en zo elkaars inzichten te delen. Soms in groepen per stakeholder, soms juist gemixt. Helaas waren we door Covid-19 genoodzaakt om het project op afstand uit te voeren en hebben we via videocalls (semi-gestructureerde) interviews afgenomen met thuiszorgpersoneel, -managers en huisartsen. Tijdens de interviews zijn de inzichten vanuit de user requirements, scenario’s, user flows en het ecosysteem getoetst.

Inzichten voor de ontwikkelaars

Uit het onderzoek is gebleken dat de stakeholders veel kansen zien voor het smartQare device in de thuiszorg. Door het monitoren van patiënten kunnen ouderen onder toezicht langer en veilig thuis wonen. Voorwaarde voor een succesvolle implementatie is een geleidelijke introductie van het systeem waarbij de stakeholders in de praktijk kunnen leren om te gaan met het systeem. Het advies van vhp is om het device stapsgewijs te introduceren en de stakeholders te betrekken in het implementatieproces.

De semi-gestructureerde interviews hebben weliswaar een goed beeld gegeven van de propositie maar gaven niet voldoende informatie om alle onzekerheden rondom het device te elimineren. Door de inzichten die wel gegenereerd konden worden te combineren met de expertise van vhp was het mogelijk om de user requirements verder uit te diepen. De laatste verdiepingsslag zal plaatsvinden als de gebruikers het device kunnen voelen en ervaren.

Concluderend kunnen we zeggen dat het ondanks COVID toch mogelijk was om het gebruikersonderzoek doorgang te laten vinden waardoor het ontwikkelproces geen vertraging heeft opgelopen. De inzichten die zijn opgehaald en gevisualiseerd gaven alle ontwikkelaars inzicht in het ecosysteem en de kritieke punten in het systeem. Aan de hand van de nieuwe inzichten vanuit de workflows kon smartQare duidelijke terugkoppeling geven aan de ontwikkelpartijen op het gebied van de software.

 

0
Claims