in Smart Industry

Nu de corona-maatregelen versoepeld zijn, openen de kantoren langzaam maar zeker hun deuren weer. De meeste bedrijven gaan er vanuit dat ze niet terug gaan naar volledig 100% werken op kantoor. Wat betekent dit voor de manier van samenwerken? In hoeverre verandert de stijl van leidinggeven? Hoe behouden we de onderlinge verbondenheid en het werkplezier? Maar ook bijvoorbeeld: hoe richt je je kantoor in en met welk doel?

Samen met Deltalinqs, een ondernemersvereniging in de haven van Rotterdam, heeft vhp human performance voor de leden onlangs een online dialoog over dit thema georganiseerd. Waar voor de ene onderneming het hybride werken al vóór Covid gesneden koek was, is het voor de ander nog onbekend terrein.

Successen en uitdagingen van het nieuwe werken

In twee break-out sessies zijn de deelnemers in gesprek gegaan over successen en de uitdagingen. Zo was er een bedrijf dat praatplaten ontwikkelde om het gesprek over de nieuwe manier van werken te stimuleren. Een ander bedrijf heeft een ‘mental wellbeing’ groepje samengesteld. Dit is een klankbordgroep van medewerkers met wie het management afstemt wat er speelt, wat er beter kan en waar extra aandacht aan gegeven moet worden. Veel bedrijven lukt het om een beleid voor hybride op te stellen. Daar is vaak de OR bij betrokken. Wat wij merken is dat implementatie van het beleid complex is vanwege de verschillende facetten die aan bod komen als je het hebt over hybride werken. Het betrekken van medewerkers om dit beleid in de praktijk effectief te laten werken is daarbij een belangrijke uitdaging. Bedrijven realiseren zich steeds vaker dat dit van iedereen een verandering in houding en gedrag vraagt.

Voorbeeld om verbinding te creëren

Uit de break-outsessies kwam onder andere naar voren dat in Coronatijd het contact met directe collega’s goed is onderhouden. De verbinding en betrokkenheid met de gehele organisatie is daarentegen enigszins verbleekt. Een mooi voorbeeld van één van de deelnemers om meer binding te creëren is het delen van vlogs. Deze vlogs gaan over gebeurtenissen binnen het bedrijf en over interessante projecten. Ook grappige anekdotes van medewerkers in een vlog werken goed. Tip van een deelnemer: verstuur zo’n vlog tijdens de pauze, wanneer er tijd is om de vlog te bekijken. Deze laagdrempelige en effectieve manier van communiceren werkt ook goed als onderdeel van het onboarding proces voor nieuwe medewerkers.

Al met al was het een levendige en waardevolle sessie die smaakt naar meer.

“Waardevol om ervaringen te delen en goed voor nieuwe inzichten!”

Reactie van deelnemer aan de online dialoog

Inmiddels begeleidt vhp een aantal klanten in hun verandertraject naar hybride werken, onder meer in de industrie, logistiek en publieke sector. Kunt u ook wel wat frisse denkkracht en begeleiding gebruiken? Neem contact op met Jeanine Frunt, Nicolien de Langen of Dorinde Brands.

0
Claims