in Smart Health, Smart Industry

In maart verscheen de update Beroepsziekten in Cijfers 2020 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Goed nieuws lijkt dat het aantal meldingen al een aantal jaren achtereen daalt. Tegelijk geeft de analyse aan dat de oorzaken verhoudingsgewijs onveranderd blijven en dat het aantal schadeclaims hoog blijft. De meest gemelde beroepsziekten zijn in 2019 hetzelfde als 2018, namelijk psychische aandoeningen zoals burn-out, overspanning, depressie en posttraumatische stress stoornis. Het gaat naar schatting om 78 nieuwe gevallen per 100 duizend werknemers.

Ook aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, met name schouder- en elleboog-aandoeningen, komen verhoudingsgewijs veel voor. In deze categorie zijn 31 nieuwe gevallen per 100 duizend werknemers gemeld. In de sectoren bouw, industrie, energievoorziening, financiële dienstverlening, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening zijn de cijfers het hoogst.

Sinds maart 2020 is het mogelijk om COVID-19 als beroepsziekte te registreren. Tot 1 augustus 2020 zijn er 732 meldingen van COVID-19 als beroepsziekte gedaan. Dat is ongeveer 30 procent van het totaal aantal meldingen van beroepsziekten.

Het rapport Beroepsziekten in Cijfers 2020 geeft een overzicht van het aantal en de aard van geregistreerde beroepsziekten en de verdeling binnen de sectoren en beroepen in Nederland in het afgelopen jaar. Daarnaast beschrijft het de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot beroepsziekten. Het volledige rapport is te vinden onder de volgende link:
Beroepsziekten in cijfers 2020 (PDF)

Claim na een beroepsziekte

Hoewel de aantallen afnemen zijn de gevolgen voor de betrokkenen bijzonder vervelend en tijdrovend. Naast de fysieke en geestelijke gevolgen hebben werknemers en werkgevers te maken met civielrechtelijke procedures, waarbij (ex)-werknemers een schadevergoeding claimen op grond van ontstane gezondheidsschade die zij tijdens het werk hebben opgelopen. Deze zogeheten ‘Claimzaken’ zijn gebaseerd op artikel 7:658 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. In het tweede lid van het wetboek staat omschreven dat de bewijslast, waarmee aangetoond wordt dat er voldaan is aan de zorgplicht, bij de werkgever ligt

Die zorgplicht houdt in dat de werkplek en de arbeidsomstandigheden op orde moeten zijn en dat de werknemer geen gezondheidsschade kan oplopen. Het is aan de werkgever om aan te tonen dat deze zorgplicht vervuld is. Het is vervolgens aan werknemer om aan te tonen dat er een causaal verband is tussen de omstandigheden op het werk en de gezondheidsschade. Dat gebeurt in een civielrechtelijke procedure.

De jaarlijkse feiten in Nederland:

 • 228.000 arbeidsongevallen en beroepsziekten met letsel en minimaal 1 dag verzuim;
 • 4.600 schadeclaims namens 21.000 werknemers;
 • 3.700 schadeclaims worden gehonoreerd.

Naming-blaming-claiming

Er zijn drie stappen te onderscheiden in claimzaken, te weten;

Stap 1 ‘Naming’: er dient aantoonbaar sprake te zijn van gezondheidschade;

Stap 2 ‘Blaming’: eisers stellen de werkgever aansprakelijk;

Stap 3 ‘Claiming’: (indien van toepassing) het vaststellen van een schadebedrag dan wel het komen tot een schikking.

Stap 1 is een gecompliceerd proces. Tijdelijke of blijvende gezondheidsschade heeft een grote impact op iemands leven. Het halen van je recht is dan, naast het dagelijkse ongemak van de ziekte, een grote belasting en zonder hulp soms bijna niet op te brengen. Specialisten kunnen helpen dit traject te vergemakkelijken en overzichtelijk te houden. Dat traject begint doorgaans bij de huisarts of een bedrijfsarts waar de eerste klachten worden besproken en beoordeeld, mogelijk gevolgd door specialistische hulp in het ziekenhuis. Het oordeel of er sprake is van gezondheidsschade ligt dan ook vooral bij de medisch specialist.

Stap 2 ligt in onze lijn van expertise. Al 25 jaar doet vhp human performance onafhankelijk onderzoek naar arbeidsomstandigheden op basis van de op het moment van schade geldende spelregels. Dit zien wij als een cruciale stap. In deze fase wordt immers bepaald of de ziekte inderdaad is ontstaan door het werk en of de werkgever daarvoor mogelijk aansprakelijk kan worden gehouden.

In stap 3 gaat het dan om het vaststellen van het schadebedrag met weging van alle feiten en omstandigheden.

Gedegen en onafhankelijk onderzoek

Afhankelijk van het type vraagstelling voert vhp de volgende taken uit. We toetsen op de stand der wetenschap en techniek. Vaak gaat het om claimzaken die betrekking hebben op een periode van meer dan tien jaar. De adviseurs van vhp hebben alle kennis omtrent de destijds geldende uitgangspunten paraat. We toetsen op zorgplicht, bijvoorbeeld op basis van Artikelen Arbowet, Arbobesluit, Arbocatalogus en ISO/NEN/CEN normen. Daarnaast doen we onafhankelijk onderzoek op de werkplek inclusief rondgangen, interviews en rapportages. Voor ons is het belangrijk dat we niet partijgebonden zijn en enkel op basis van de feiten ons rapport uitbrengen. Deze werkwijze helpt om zo objectief mogelijk vast te stellen wat de omstandigheden waren ten tijde van het ontstaan van schade en of er een aantoonbaar verband is tussen oorzaak en gevolg.  Het is vervolgens aan de partijen om de bevindingen uit ons rapport in te zetten ten behoeve van de claimzaak.

Voorbeelden uit de praktijk

 • Chauffeur claimt schade na rugklachten door tillen van autobanden in een bakwagen;
 • Winkelmedewerker claimt compensatie vanwege het vallen van een trap tijdens het ophangen van de kerstverlichting;
 • Magazijnmedewerker claimt schade na rugklachten als gevolg van trillingen door het bedienen van een heftruck;
 • Croupier claimt RSI-schade door repeterend werk aan de Black-Jacktafel;
 • Medewerkers claimen schade als gevolg van PTSS (post traumatisch stress syndroom) door onvoldoende ervaren bijstand van de werkgever na dodelijk ongeval op de werkvloer;
 • Medewerkers claimen rechten op een toeslag vanwege bezwarende werkomstandigheden;
 • Medewerker metaalbedrijf claimt schadevergoeding na beknelling lichaamsdeel in machine;
 • Medewerker claimt schadevergoeding na uitglijden op de werkvloer;
 • Vakbond claimt onafhankelijk onderzoek bij werkgever over blootstelling aan gevaarlijke stoffen en dreigt met claimzaken;

In de afgelopen 25 jaar tijd heeft vhp human performance vele partijen mogen bijstaan met onafhankelijke deskundigheid en ervaring in civielrechtelijke procedures gerelateerd aan arbeidsomstandigheden. Natuurlijk blijft voorkomen beter dan genezen, maar is het leed al geschied dan kunt u rekenen op onze professionele hulp.

Benieuwd wat vhp human performance voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Robert Jan Hesselink via Robertjanhesselink@vhp.nl of op 06-23776057.

0
Man aan thuis werkplek