in Smart Industry

In de nationale vacaturebank zijn alleen al voor restaurants meer dan 25.000 vacatures opgenomen. Waar haal je bordenwassers, serveersters en keukenhulpen vandaan? Er zijn ook talloze vacatures voor bollenpellers, vakkenvullers, krantenbezorgers en productiewerk. Bedrijven werken al met jongeren van 16 en 17 jaar. Steeds meer bedrijven overwegen om ook 15-jarigen in te gaan zetten. Wat komt daar bij kijken?

Kind of jeugdige

Volgens de wet worden 15-jarigen gezien als kinderen en 16- en 17-jarigen als jeugdigen. Dit is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet, Arbeidstijdenwet, Wet allocatie arbeidskrachten intermediairs en de Nadere regeling kinderarbeid. Voor een kind gelden andere werktijden, zijn de toezichteisen scherper geformuleerd en is de informatieplicht aan de ouders anders geregeld. Bovendien mogen 15-jarigen niet hetzelfde werk doen als jeugdigen. Voor wie het precies wil weten: de Inspectie SZW heeft een BIM (basis inspectie module) opgesteld die als praktijktoets kan dienen. Even googelen op BIM+jongeren+arbeid en je vindt de BIM.

Werk dat door kinderen gedaan mag worden

Werkgevers die kinderen een vakantiebaantje aanbieden moeten aantonen dat het niet-industriële (hulp)arbeid van lichte aard betreft. Deze arbeid wordt niet verricht met mechanische arbeidsmiddelen (machines, lopende banden, heftrucks etc). Veiligheidsrisico’s zoals brand-, elektrocutie, knel-, plet- snij- en valgevaren mogen niet aanwezig zijn. Het dragen van een persoonlijk beschermingsmiddel (bijvoorbeeld gehoorbescherming) is verplicht. Psychosociale arbeidsbelasting is niet toegestaan. Dit laatste kan worden voorkomen door aantoonbaar toezicht. Arbeidsomstandigheden moeten in orde zijn: voorkom langere tijd werken in een ongunstige werkhouding, meer dan 10kg tillen en meer dan 20kg duwen of trekken. Voorkom ook blootstelling aan trillingen, lawaai en werken met gevaarlijke stoffen.

Een wenkend perspectief

Zeker, er zijn eisen waaraan voldaan moet worden, maar het perspectief is wenkend. Het is een nieuw arsenaal om te benutten, waarbij kinderen een leuk zakcentje kunnen verdienen en het bedrijf 3 jaar lang een vakantiewerker heeft in plaats van 2 jaar.

Meer informatie?

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met Kees Peereboom.

0
Teamflow bevordert de samenwerking en zorgt ervoor dat u het beste uit uw team haalt.