in Smart Health, Smart Industry, Smart Public

Nieuwste bevindingen van de Gezondheidsraad

Op 28 juni 2018 heeft de Gezondheidsraad het adviesrapport ‘Gezond en langer doorwerken‘ gepubliceerd. In deze blog staan we stil bij de belangrijkste conclusies uit het rapport.

We worden ouder maar niet gezonder
De levensverwachting op 65-jarige leeftijd is in Nederland de afgelopen jaren sterk gestegen. De gezondheid in de werkzame periode ontwikkelt zich echter minder spectaculair: mensen tussen 45 en 75 jaar zijn op dit moment niet veel gezonder dan hun leeftijdgenoten zo’n twintig jaar geleden. Ondertussen is de pensioenleeftijd verhoogd en werken we langer door.

Verschillen tussen laagopgeleide en hoogopgeleide ouderen
Laagopgeleide ouderen vormen hierin een kwetsbare groep. Gezondheidstrends in deze groep verlopen namelijk ongunstiger dan bij hoogopgeleide ouderen. De afgelopen periode is de toename van het aantal chronische ziekten bij laagopgeleiden groter dan bij hoogopgeleiden. Zij hebben meer gezondheidsproblemen dan hoogopgeleide ouderen én ze ondervinden daar ook vaker beperkingen van.

Invloedsfactoren op langer doorwerken verschillen per persoon
Bij langer doorwerken speelt op persoonsniveau een aantal factoren een rol, zoals opleiding, aard van het werk en de taken, en de verschillen in gezondheid. Of en hoe we langer op een prettige en gezonde manier doorwerken, verschilt per individu. Daarom vraagt een aanpak voor langdurige inzetbaarheid altijd om maatwerk.

Verhogen van inzetbaarheid door toename van gezondheid 

Met het stijgen van de leeftijd zijn veel mensen geleidelijk aan minder inzetbaar. Dat zien we terug bij vrijwel alle indicatoren van inzetbaarheid. Het werkvermogen neemt in de jaren af. Op hogere leeftijd hebben medewerkers meer behoefte aan herstelmomenten na hun werk. Ook de kans op uitval uit het werk neemt toe. Naarmate we ouder worden krijgen we vaker gezondheidsproblemen. Dat kan gaan om chronische ziekten, slecht ervaren gezondheid en beperkingen in fysiek of cognitief functioneren. Een grotere herstelbehoefte en meer ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn vaak een gevolg.

Gezondheidsproblemen kunnen van invloed zijn op iemands vermogen om langer door te werken. Omgekeerd kan langer doorwerken zowel gunstige als ongunstige invloed hebben op iemands gezondheid. Om dit effect vast te stellen, is nader onderzoek noodzakelijk. Kortom, het is erg belangrijk om aandacht te besteden aan het bevorderen van inzetbaarheid van alle medewerkers.

Maatwerkoplossingen 

Gezond doorwerken tot aan de stijgende pensioenleeftijd is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend, aldus het adviesrapport. De Gezondheidsraad ziet bij gezond langer doorwerken een belangrijke rol weggelegd voor medewerkers, werkgevers en overheid. De belangrijkste adviezen uit het rapport zijn tweeledig:

  1. Meer eigen regie voor medewerkers
    Er moet worden ingezet op effectieve maatregelen om medewerkers te ondersteunen bij hun inzetbaarheid. Huidige oplossingen zijn vaak “dertien in een dozijn”. Deze zijn niet gericht op het bedrijf, de medewerker en al helemaal niet op de aard van hun werk. Meer maatwerk is een vereiste, stelt de Gezondheidsraad. Daarnaast ontbreekt het nu nog vaak aan goede invoering van maatregelen. Handelingsverlegenheid, gebrek aan tijd of een visie zijn belangrijke oorzaken. “Geef werkenden meer regelmogelijkheden” is één van de adviezen. Een voorwaarde om dit binnen uw organisatie te realiseren is natuurlijk het inzetten van personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid. Dat begint vanaf het moment van indiensttreding van een medewerker. 
  2. Flexibilisering van pensioenleeftijd
    Ook adviseert de Gezondheidsraad nader onderzoek naar flexibele vormen van pensionering. Deze kunnen worden afgestemd op de grote diversiteit in gezondheid op hogere leeftijd en bij de grote gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden. Hierbij kan specifiek worden onderzocht of gezondheid-gerelateerde uitval naar werkloosheid kan worden voorkomen met flexibele pensioenvormen. 

Download hier het volledige adviesrapport van de Gezondheidsraad.

Bespaar 50% door ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid 

Bent u benieuwd hoe u de duurzame inzetbaarheid in uw organisatie kunt verbeteren? Neem dan contact op met Hetty Vermeulen. Ze laat u met plezier allerlei interessante mogelijkheden zien voor maatwerkoplossingen. Bovendien ondersteunt de overheid deze initiatieven met een subsidie. Lees onze blog hierover. 

0
Zicht op camerabeelden door eye-tracking