in Smart Health, Smart Industry, Smart Public

Het Europees Sociaal Fonds heeft aangekondigd om ook in 2018 én in 2019 subsidie te verstrekken. Met deze subsidie kunnen bedrijven en instellingen te helpen de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers vergroten. Een verbetering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers zorgt voor vitalere medewerkers en succesvollere organisaties! Een win-win situatie dus.

Subsidiabele projecten

Projecten gericht op de volgende thema’s komen in aanmerkingen voor subsidie:

 • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
 • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
 • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
 • of het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Aantrekkelijke subsidie voor externe begeleiding

 • De subsidie is maximaal € 12.500,- bij een project van € 25.000,- of meer en is bestemd voor het betrekken van een externe adviseur.
 • U betaalt slechts 50% van de totale projectkosten.
 • Uw project duurt maximaal 12 maanden.
 • Vhp human performance bereidt samen met u de aanvraag voor.
 • Voor het indienen van aanvragen zijn drie tijdvakken beschikbaar:
  • van 25 juni 2018 (9.00 uur) tot en met 29 juni 2018 (17.00 uur)
  • van 12 november 2018 (9.00 uur) tot en met 16 november 2018 (17.00 uur)
  • van 8 april 2019 (9.00 uur) tot en met 12 april 2019 (17.00 uur)

Waardevolle projecten

Afgelopen jaar hebben wij mooie projecten gedaan om duurzame inzetbaarheid te verbeteren bij verschillende organisaties. Bij 30 bedrijven in de metalektrosector is de Work Ability Index (WAI) gemeten en via sessies vertaald naar plannen van aanpak. Bij een overheidsinstantie zijn medewerkers begeleid bij verdere digitalisering. Bij een waterschap is gewerkt aan verdere bewustwording van fysieke belasting en zijn met medewerkers oplossingsrichtingen gezocht door voorzieningen in het werk, gedrag en cultuur. Bij een diervoederproducent is de volgende stap gezet in leeftijdsbewuste loopbaanplanning. Bij een bierbrouwerij is gewerkt aan bewustwording van veiligheid en verbeteren van mindset, gedrag en cultuur. Deze organisaties ervaren wat werken aan duurzame inzetbaarheid alle betrokkenen brengt.

Wilt u ook als vitale organisatie beter presteren?

Neem snel contact met ons op! De vhp adviseurs vertellen u graag of uw vraag binnen het doel van de ESF subsidie past. En ook hoe we u daarbij kunnen helpen. Er is slechts ruimte voor een beperkt aantal subsidieaanvragen. Deze worden door het agentschap SZW op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

0
Duurzame inzetbaarheid: maak er werk van!EPD administratie zorg