Aanpak van werklast en werkdruk, Begeleiden van verandering en vernieuwing, Duurzame inzetbaarheid, Duurzame inzetbaarheid en arbo-ondersteuning, Smart Industry

Aanleiding

Een bierbrouwerij vindt het belangrijk dat de huidige populatie medewerkers duurzaam inzetbaar blijft. Het verloop is laag. Het werk wordt met de huidige mensen gedaan. Zij moeten de toenemende eisen en procesoptimalisatie kunnen blijven bijbenen, zonder negatieve gevolgen voor hun productiviteit of verzuim.

Vraag

De bierbrouwerij heeft vhp human performance twee vragen gesteld:

  1. Breng op de Perfect Draft lijn de fysieke belasting en de mogelijke overige (psychosociale) factoren die de werkbelasting van de medewerkers beïnvloeden in kaart.
  2. Formuleer samen met betrokken medewerkers de eerste verbetermaatregelen om de werkbelasting duurzaam te verbeteren.

Aanpak

vhp human performance heeft een onderzoek fysieke belasting en een scan psychosociale belasting uitgevoerd. Samen met relevante stakeholders zijn in werksessies verbetermaatregelen opgesteld voor de werkorganisatie en de manier van aansturen.

Resultaat

Er zijn verbetermaatregelen ontwikkeld waarbij draagvlak is ontstaan voor het verlagen van de (fysieke) werkbelasting. De betrokkenheid van de medewerkers is gecreëerd om de Perfect Draft lijn blijvend te optimaliseren. Het eigenaarschap is vergroot door de vakmensen ruimte te geven.

0
Duurzame inzetbaarheid bij 30 metalektro bedrijven