Duurzame inzetbaarheid, Duurzame inzetbaarheid en arbo-ondersteuning, Smart Industry

Aanleiding

In de metalektrosector zijn veel bedrijven met een ouder wordend personeelsbestand, verhoogde kwaliteitseisen van klanten en beperkte HR ondersteuning. Daarom is een aanpak op brancheniveau het beste om bedrijven te ondersteunen met duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Vraag

A+O Metalektro heeft in het kader van het Sectorplan Metalektro (looptijd 2015-2017) vhp human performance gevraagd om in een groot subsidietraject activerende workshops te ontwikkelen en uit te voeren. De insteek was om directie, OR, personeelszaken, teamleiders en medewerkers als deelnemers te mobiliseren.

Aanpak

Op basis van de uitkomsten van de Work Ability Index (WAI) zijn workshops ontwikkeld en uitgevoerd. Er is ingegaan op wat goed gaat, wat beter kan, waar het bedrijf mee moet stoppen en wat er nog ontbreekt. Deelnemers hebben verteld hoe zij naar hun inzetbaarheid kijken. En ook wat ze nodig hebben om tot hun 67ste gezond, gemotiveerd en met plezier te werken. vhp heeft een korte terugkoppeling van deze sessies gemaakt. Ieder deelnemend bedrijf heeft een plan van aanpak voor het bedrijf gemaakt en aan hun directie gepresenteerd.

Resultaat

Bij meer dan 30 bedrijven in de metalektrosector bedrijven zijn workshops en adviessessies uitgevoerd. Ieder deelnemend bedrijf heeft een eigen plan van aanpak gemaakt.

0
Vergroten duurzame inzetbaarheid sjorbedrijven Rotterdamse havenSmart work, happy flow bij bierbrouwerij