Begeleiden van verandering en vernieuwing, Expertises, Smart Industry, Verbeteren voor mens en organisatie

Het werken met vhp hebben wij ervaren als pragmatisch, doelgericht, stimulerend en goed afgestemd op onze bedrijfscultuur als vertrekpunt om ons cultuurveranderingstraject in te zetten.

Bert van Holst – Managing Director van Standic

Aanleiding

Standic heeft de ambitie om te groeien naar een lerende organisatie met proactieve medewerkers die elkaar kunnen en durven aanspreken. Bovendien wil men een organisatie zijn waar efficiënt, veilig, gezond en prettig wordt samengewerkt. Er is behoefte aan een helder DNA-profiel van Standic en ijkmomenten om te meten in welke mate dit is gerealiseerd. Belangrijke thema’s hierin zijn: betrokkenheid, loyaliteit, collegialiteit, respect, bereidheid om mee te groeien en trots zijn op het bedrijf. Standic wil een cultuur die aantrekkingskracht heeft op mensen. Een aantrekkelijk bedrijf om voor te werken en waar mensen zich thuis voelen alsof collega’s ook familie zijn. Jeanine Frunt, Esmée van Kampen en Ronald van der Togt hebben Standic hierbij ondersteund.

Klantvraag

Standic heeft vhp human performance gevraagd te helpen deze ambitie te realiseren. Het ontwikkelen van een online ‘Standic DNA monitor’ die op bepaalde momenten wordt ingezet, maakt hier deel vanuit.

Aanpak

Het Standic DNA is in kaart gebracht met een online monitor. Deze vragenlijst is gericht op het vergroten van teamflow. Rapportages zijn opgesteld met daarin de belangrijkste inzichten en verbeteradviezen. Deze zijn met de directie en het managementteam besproken.

De uitdaging was om de DNA monitor zo te ontwikkelen dat alle facetten van de beoogde cultuur naar voren kwamen. Interessant was dat veel cultuurelementen van het bedrijf ook onderdeel zijn van de Teamflowmonitor van vhp. Dit zorgde voor goede samenhang tussen de cultuurfactoren, ambitie en doelen van Standic. De rapportages en adviezen moesten medewerkers op alle niveaus inspireren om daadwerkelijk aan de slag te gaan met de verbetermogelijkheden.

Resultaten

De ontwikkelde Standic DNA monitor bevat thema’s als Teamwork, Teamflow, Persoonlijke motivatie, Organisatie en Net Promoter Score (NPS). De bevindingen en inzichten bieden Standic handvatten om de cultuur verder te ontwikkelen.

Er zijn rapportages opgesteld voor afdelingen, functiegroepen en het bedrijf als geheel. Deze geven helder weer wat de succesfactoren, sterktes, aandachtspunten en knelpunten zijn. In overleg zijn de actiepunten voortvarend opgepakt door Standic.

Om de ontwikkeling als lerende organisatie te ondersteunen, zijn opgedane kennis en vaardigheden steeds gedeeld. Ook is een relatie gelegd met bevindingen uit eerdere interventies. Hierdoor ontstond samenhang tussen het Standic DNA, de uitgevoerde en nieuwe interventies en de ontwikkeling van het bedrijf.

Er was in alle fasen van het traject een nauwe samenwerking met directie, management en leidinggevenden. Dit heeft bijgedragen aan intern draagvlak, de opbouw van kennis en ervaring en de veranderkracht binnen Standic.

De directie heeft dit traject als positief ervaren. De online DNA monitor en verbeteradviezen hebben hen laten zien in welke mate het Standic DNA aanwezig is in het bedrijf. En ook wat nodig is om de volgende groeistap te zetten. De DNA monitor wordt in een later stadium opnieuw ingezet om de vooruitgang en nieuwe acties te bepalen.

Vanuit vhp zijn we heel blij met de plezierige samenwerking met Standic in het afgelopen jaar. We hebben elkaar goed leren kennen en maakten samen een mooie groei door. Het ontwikkelen van de monitor was inspirerend en uitdagend om te doen. Uiteraard blijven we de vorderingen bij Standic met belangstelling volgen.

0
Smart work, happy flow bij bierbrouwerij