in Smart Health

In januari schreven wij in onze blog over het belang om de invoering van het EPD af te stemmen op de werkprocessen. We horen in de praktijk hier en daar voorbeelden dat dit meer gebeurt. Eindgebruikers van het EPD die wij erover spraken, geven aan dat de administratieve lasten, met de invoering van het EPD, 8% minder van hun werktijd vraagt. Dit betekent dat zorgprofessionals dankzij het EPD op jaarbasis bijna één maand per jaar minder administratieve werklast hebben. Dat is een mooie winst voor artsen, verpleegkundigen, zorginstellingen, patiënten en de maatschappij.

40% administratieve taken in de zorg

Tegelijk verschijnen er in het NRC en andere media berichten dat zorgverleners nog altijd 40% van hun tijd bezig zijn met registratie en administratie. Maar liefst twee dagen per week zijn ze bezig met administratieve taken. Dit is kostbare tijd die zij liever aan hun passie besteden: het helpen van patiënten. Ook heeft dit een negatieve invloed op hun duurzame inzetbaarheid. Geen wonder dat zorgverleners opstaan en weigeren nog langer mee te werken aan deze nonsens. Het is dringend tijd voor verandering!

Digitale administratie bevat stuurinformatie

Dat er zoveel tijd besteed wordt aan administratie komt door meerdere oorzaken. Door de transformatie van papieren naar digitale administratie ontstaat de mogelijkheid om uit de registratie van handelingen managementinfo te verkrijgen. Zorgverzekeraars en zorginstellingen kunnen deze informatie gebruiken als stuurinformatie. Patiënten kunnen zo meer inzicht krijgen in de prestaties van ziekenhuizen. Ze willen bij een aankomende knieoperatie graag weten welke chirurg het beste is beoordeeld. En in welk ziekenhuis ze het snelst geholpen kunnen worden. Bovendien zorgt goede stuurinformatie ervoor dat de zorgkosten beheersbaar worden.

Geen nutteloze lijstjes meer bijhouden

Maar wat gebeurt er als we onzinnige of overbodige zaken registreren? Bijvoorbeeld zorgprofessionals die lijstjes moeten afwerken die niet relevant zijn voor een bepaald zorgproces, zoals afvinklijstjes over decubitis op de afdeling Cardiologie. Ook heeft de 5 minutenregistratie in de wijkverpleging niets te maken met het leveren van goede zorg. Het gaat erom dat relevante informatie wordt geregistreerd. En dat gestuurd wordt op vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Ontregel de zorg

Gelukkig ziet het ministerie van Volksgezondheid dit ook in. Ze komen daarom met een programma om de regeldruk te verminderen. Een goed streven! Dit vraagt wel wat van zorginstellingen. Luisteren naar artsen en verpleegkundigen is daarin een must: welke risico’s en stuurinformatie is voor hun werk relevant? Dit wordt het vertrekpunt voor de inrichting van de zorgadministratie. Wat niet relevant is: schrappen! Zet ook hier de werkprocessen van zorgverleners centraal. Maak er geen uniforme standaard van. Alleen slimme en lean ingerichte zorgprocessen die tot uitstekende zorgverlening leiden, bieden meerwaarde.

Ontwikkel systemen die zorgprocessen goed ondersteunen

Net als bij de implementatie van het EPD geldt:

  • analyseer de werkprocessen;
  • kijk welke informatie relevant is voor zorgprofessionals;
  • schrap wat overbodig is;
  • ontwikkel gebruiksvriendelijk systemen die werkprocessen ondersteunen en stel alleen relevante vragen.

Doen we dit goed, dan moet het mogelijk zijn om de administratieve last ruim onder de 25% te krijgen. Dit is mijn stellige overtuiging. Zorgverleners krijgen dan weer de ruimte voor hun vak waar ze ooit met overtuiging voor hebben gekozen: het bieden van de beste zorg aan patiënten.

vhp human performance vergroot gebruiksvriendelijk van EPD

Wij zien dat zorginstellingen veel winst kunnen behalen door het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid van hun EPD. Daar leveren we graag een bijdrage aan. Deze zomer krijgt een beperkt aantal zorginstellingen de kans de gebruiksvriendelijkheid van hun EPD te laten toetsen door vhp. Zij horen wat goed is en wat verbeterpunten zijn. U leest er meer over in een volgende blog.

Wilt u hier niet op wachten? Ervaar zelf hoe uw EPD de zorgprocessen beter kan ondersteunen. Neem gerust contact op met Peter van Scheijndel of Bas van Leeuwen. Zij laten u graag zien hoe u dat kunt bereiken.

 

 

0
Duurzame inzetbaarheidZicht op camerabeelden door eye-tracking