in Smart Industry

Duurzame inzetbaarheid: niet zomaar een actueel thema, het is nodig hier aandacht aan te besteden. We hebben te maken met de maatschappelijke trends zoals toenemende digitalisering, een hogere gemiddelde leeftijd op de werkvloer en een veranderende samenstelling van de arbeidsmarkt. Daarnaast zien we sector- en bedrijfsspecifieke uitdagingen zoals fysiek zwaar werk, nachtwerk, ploegenroosters en werken in wisselende teamsamenstellingen. Deze trends en uitdagingen vragen wendbaarheid van organisaties en aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Hoe is het gesteld met duurzame inzetbaarheid in uw organisatie? Wat is er al gedaan? Hoe kan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verder worden vergroot? Welke factoren spelen een rol?

Investeren in duurzame inzetbaarheid is noodzaak

Het werk verandert continu. Bevlogen medewerkers presteren beter. Ze ervaren meer werkplezier en hebben een hogere productiviteit. Ook zijn ze meer betrokken bij werk en organisatie. Medewerkers die blijven leren zijn flexibel inzetbaar in de organisatie én beter voorbereid op andere werkomgevingen.

Om met plezier en gezond te blijven werken, is het voor mensen van belang dat ze meebewegen met de ontwikkelingen in het werk. Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid.

Aantrekkelijke ESF subsidie beschikbaar

Het ministerie van SZW stelt subsidie beschikbaar voor projecten over duurzame inzetbaarheid. Het eerste tijdvak om subsidie aan te vragen loopt van 25-29 juni 2018. Per project is maximaal €12.500 subsidie beschikbaar (50% van het project wordt betaald tot dit maximum).

vhp human performance heeft ruime en succesvolle ervaring met het aanvragen van deze ESF subsidies. Wij helpen u graag door samen met u te kijken naar uw doelen voor duurzame inzetbaarheid.

Waardevolle projecten

Afgelopen jaar hebben wij mooie projecten gedaan om duurzame inzetbaarheid te verbeteren bij verschillende organisaties. Bij 30 bedrijven in de metalektrosector is de Work Ability Index (WAI) gemeten en via sessies vertaald naar plannen van aanpak. Bij een overheidsinstantie zijn medewerkers begeleid bij verdere digitalisering. Bij een waterschap is gewerkt aan verdere bewustwording van fysieke belasting en zijn met medewerkers oplossingsrichtingen gezocht door voorzieningen in het werk, gedrag en cultuur. Bij een diervoederproducent is de volgende stap gezet in leeftijdsbewuste loopbaanplanning. Bij een bierbrouwerij is gewerkt aan bewustwording van veiligheid en verbeteren van mindset, gedrag en cultuur. Deze organisaties ervaren wat werken aan duurzame inzetbaarheid brengt.

Wat kan vhp betekenen voor uw organisatie?

Wij brengen uw organisatie, medewerkers en teams verder. De mogelijkheden voor verbetering herkennen we snel. We werken aan verbeteringen mét en vóór mensen, toekomst- en oplossingsgericht. Hierbij richten we op elementen in vitaliteit, loopbaan, werksituatie, cultuur en verandervermogen. En ook op fysieke belasting, gezondheid, betrokkenheid, werkplezier en ontwikkeling. We brengen beweging en borgen verbeteringen. De energie van medewerkers, teamflow en prestaties verbeteren.

Wilt u ook de volgende stap zetten met duurzame inzetbaarheid?

U kunt contact opnemen met Dorinde Brands voor het realiseren van uw project. Met het aanvragen van de ESF subsidies helpt Pim van Dorst u graag verder.

0
Duurzame inzetbaarheid