in Smart Health, Smart Industry, Smart Public

Teams die met plezier samenwerken en steeds weer fraaie prestaties leveren. Het is de wens van iedere organisatie. Helaas komen de inspirerende teamvoorbeelden vaker uit de sport dan uit het bedrijfsleven. Regelmatig zien we teams in organisaties die om allerlei redenen niet lekker lopen. Je kunt hier een wending aan geven door gebruik te maken van de principes van teamflow.

Genieten van persoonlijke flowmomenten

Iedereen kent vast de momenten dat flow ontstaat. We voelen ons dan uitgedaagd door de dingen die we doen en merken dat het lukt. Je bent dan zo geconcentreerd dat je helemaal opgaat in wat je doet, terwijl je een helder doel voor ogen hebt. Het voelt alsof het allemaal vanzelf gaat. De tijd lijkt stil te staan. Je krijgt direct feedback over hoe je het doet. Werken en leven verloopt optimaal als we in flow zijn. Persoonlijke flowervaringen zijn dan ook heel waardevol voor ons. Maar wat is er nodig om met een team in flow te zijn?

Hoe ontstaat teamflow?

Bepaal de gezamenlijke ambitie

Teamflow begint met het bepalen van de gezamenlijke ambitie. Wat willen we met elkaar bereiken? Waar worden de teamleden enthousiast van? De gezamenlijke ambitie vormt het hart van het team en sluit goed aan bij de persoonlijke (intrinsieke) motivatie van medewerkers. Het is een ambitie die motiveert om een team te vormen en met elkaar de uitdaging aan te gaan.

Kies uitdagende doelen

De ambitie wordt door het team vertaald naar een gezamenlijk doel. Dit doel is helder, inspirerend en uitdagend. De teamleden staan met elkaar achter het vastgestelde doel. De persoonlijke doelen van medewerkers worden afgeleid van dit gezamenlijke doel. Hierdoor wordt het duidelijk wie welke bijdrage gaat leveren. Het is belangrijk dat iedere medewerker wordt ingezet op de eigen talenten en kwaliteiten. Medewerkers hebben autonomie in hun werk, voelen zich competent en ervaren dat hun bijdrage ertoe doet. Ook krijgt men ruimte om dingen te doen die men graag doet.

Zorg voor wederzijds commitment

Het stellen van doelen draagt bij aan wederzijds commitment en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het is duidelijk wie wat doet, hoe en wanneer. Afspraken worden nagekomen. Niemand verschuilt zich achter een ander. Ook is er aandacht voor elkaars activiteiten.

Model voor teamflow

 

Bundel de krachten

Door de krachten van de teamleden te bundelen, vormen de individuele talenten en kwaliteiten één samenhangend geheel. Ieder teamlid pakt een passende uitdaging op en vult elkaar aan. De teamleden stellen zich pro-actief op en pakken activiteiten uit eigen beweging op. Daarnaast is hun flexibiliteit groot.

Creëer een veilig klimaat

Om te werken, leren en groeien is een veilig klimaat een belangrijke voorwaarde. Dit heeft een positief effect op de prestaties. Medewerkers durven hun nek uit te steken, nieuwe dingen uit te proberen en risico’s te nemen. Men kan op elkaar rekenen. Ook heeft men waardering voor elkaar en voor de prestaties die men levert.

Communiceer open met elkaar

Een veilig klimaat draagt bij aan open communicatie. De teamleden communiceren positief, direct en opbouwend. Er wordt met respect met elkaar omgegaan. We kijken niet terug maar vooruit naar mogelijkheden om het hierna beter te doen. Daarom wordt gebruik gemaakt van feed forward. In het team wordt veel van elkaar geleerd.

Teams in flow bereiken meer met minder moeite

Wanneer bovenstaande aspecten aanwezig zijn, is de kans groot dat teamflow ontstaat. Het team zal een duidelijke focus hebben, een eenheid vormen, vooruitgang boeken en erop vertrouwen dat zij met elkaar steeds in staat zijn de gezamenlijke doelen te behalen. En laten we eerlijk zijn: Dit wil toch iedere organisatie?

Wilt u ook het beste uit uw team halen?

Neem dan contact op met Jeanine Frunt. Hij vindt het leuk met u te sparren over de mogelijkheden om uw team te laten schitteren door teamflow.

Bronnen:
Hout, van den, J. (2016). Team Flow – From concept to application.
Vroemen, M. (2014-2016). Team op vleugels, Vakmedianet, Deventer.

0
Werken met 15 jarigen