in Smart Health

vhp human performance organiseert regelmatig workshops ‘Beter Samenwerken inFlow’ met en voor haar klanten. Op 20 september j.l. deden we dat exclusief voor onze klanten uit de zorg. Graag blikken we terug op deze dag, om breder te inspireren en een indruk te geven van onze workshop.

Beter samenwerken in de zorg

De zorgsector is meer dan ooit aan voortdurende verandering onderhevig en we bemerkten een grote behoefte aan handvatten om daar vanuit teamwork zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan. Tijdens deze workshop koppelen we zorggebonden thema’s als werkdruk, onvrede in teams, snelle veranderingen en een onduidelijk en snel wisselend beleid aan onze teamflow aanpak.

De veertien deelnemers op 20 september zijn allemaal verantwoordelijk voor een team in de rol van manager of teamleider. Naast leidinggevenden van zorgteams waren er ook managers vanuit de projectmanagement- en financiële sector aanwezig. Daarmee was het een divers gezelschap en konden we laten zien dat teamflow vooral gaat over effectief samenwerken en dat het kan worden ingezet in verschillende soorten teams.

De kracht van een gemeenschappelijk doel

Het primaire uitgangspunt voor teamflow is het hebben van een gemeenschappelijke ambitie en gezamenlijke doelen. Als teamleden deze niet delen en de neuzen niet dezelfde kant op staan, is de kans groot dat de persoonlijke bijdrage niet altijd in lijn is met de behoeften van de organisatie.

Een team onderscheidt zich van een groep doordat men van elkaar afhankelijk is om de gewenste doelen en ambitie te bereiken. Het is essentieel dat gezamenlijke verantwoordelijkheid gevoeld wordt om als team in flow samen te kunnen werken. Teamsport is daarvoor een prachtige metafoor. Als een keeper het hele seizoen geen ballen doorlaat dan heeft hij zijn werk goed gedaan, maar als zijn medespelers geen doelpunten maken of zelfs eigen doelpunten maken, eindigt de keeper toch met zijn team onderaan in de competitie.

 

 

Samen met de deelnemers doorlopen we de hele cirkel van teamflow om na te gaan waar verbetering nodig is om het eigen team in flow te krijgen. Op basis van dat inzicht adviseren wij passende interventies, om op maat te kunnen werken aan beter samenwerken in flow.(zie hier ook de  blog van mijn collega Jeanine Frunt).

Veranderen is lastig

Naast een analyse is vaak verandering nodig om (meer) in flow te kunnen samenwerken. Dat de mens van nature niet van verandering houdt is algemeen bekend. Zelfs als rationeel goed uit te leggen is waarom verandering goed is, hebben mensen van nature de neiging om vast te houden aan het bestaande. Systemische vragen als ‘Wat levert de huidige inefficiëntie het team op?’ en ‘Wie heeft er voordeel bij de huidige onprettige sfeer?’ kunnen hierbij helpen. Samen met de deelnemers behandelen we dit soort vragen tijdens de workshop en dagen we hen uit om systemisch te denken. Deze manier van denken stelt leidinggevenden in staat te begrijpen waarom bepaalde patronen zo hardnekkig kunnen blijven bestaan.

Elkaar inspireren

Tijdens het laatste deel van de workshop deelden deelnemers nog een aantal uitdagingen en vraagstukken waardoor een mooie mini-intervisiebijeenkomst ontstond. Deelnemers inspireerden elkaar door ook eigen oplossingsmogelijkheden te delen. Tijdens het afsluitende diner ging dit nog even door en werden in een informele sfeer nog steeds inzichten gedeeld.

We kijken daarom vol trots terug op een geslaagde workshop voor de zorgsector!

De feedback van de deelnemers was zeer positief; de workshop wordt als leerzaam en praktisch ervaren en levert nieuwe inzichten op. Voor ons een bevestiging dat de workshop goed aansluit bij de behoeften van onze relaties. Zeker in deze coronatijd doet het ons goed om te zien dat we onze relaties kunnen inspireren met onze teamflow aanpak. Daarom organiseren we in november de webinar ‘Beter Samenwerken inFlow’. Aanmelden voor de webinar kan via [deze link].

Ook nieuwsgierig wat teamflow voor uw organisatie kan betekenen? Voor vragen of meer infromatie: Neem contact op met Robert Jan Hesselink op 06 2377 6057 of stuur een e-mail naar robertjanhesselink@vhp.nl.

0
samenwerking smartqare en vanberlo