in Smart Health, Smart Industry, Smart Public

Ken je het gevoel wanneer je in flow bent? Sporters in flow zeggen dat ze in ‘the zone’ zijn. Ze spelen een wedstrijd waarin alles klopt. Ze hebben een duidelijke focus en weten wat ze te doen staat. Iedere pass komt aan. Scoren lijkt moeiteloos te gaan. Flow is niet alleen interessant voor de sport. Het is ook heel waardevol voor ons werk.  

In deze blog wordt persoonlijke flow toegelicht. We kijken wat topteams succesvol maakt. Er wordt uiteengezet waarom teamflow bijdraagt aan het oplossen van problemen in de zorg. Tot slot kun je je aanmelden voor een interessante workshop over het bouwen van een topteam. 

Persoonlijke flow geeft je vleugels 

In flow ben je zo geconcentreerd dat je helemaal opgaat in wat je doet. Je hebt een helder doel voor ogen en krijgt meteen feedback over hoe je het doet. Je gaat zó in de activiteit op dat de tijd voorbij vliegt. Flow bereik je wanneer je vaardigheden in evenwicht zijn met de uitdaging waar je voor staat. Ben je een beginner, leg de lat dan niet te hoog. Heb je veel ervaring, dan is het belangrijk dat je ook flink wordt uitgedaagd. Dit vergroot de mate van flow (zie figuur 1). 

Figuur 1. Flowmodel met relatie tussen vaardigheid en uitdaging.

Wanneer je tijdens je werk in flow bent, heb je het gevoel een situatie volledig te beheersen. Je kunt dan de dingen laten gebeuren zoals je zelf wilt. Door steeds een iets hogere uitdaging te kiezen, word je gestimuleerd om je verder te ontwikkelen. Je bent de situatie meester wat voldoening geeft. 

De activiteit waardoor je in flow komt, is een intrinsiek doel op zich. Het is een doel dat je van binnenuit drijft. Goede prestaties zijn dan een logisch gevolg van flow. Activiteiten in de sport, kunst of muziek zijn meestal zo’n intrinsiek doel. Veel organisaties realiseren zich onvoldoende hoe flow bijdraagt aan werkplezier en goede prestaties. 

Zo zijn zorgprofessionals in flow wanneer ze patiënten de beste zorg kunnen bieden. Als zij te maken hebben met een arbeidsintensieve administratie leidt dit tot energieverlies, wat hen uit hun flow haalt. De kunst is het vinden van de juiste balans tussen zorgtaken en administratieve taken waarbij  de kwaliteit van de zorg is gewaarborgd. 

Bouwen van een topteam 

In een vorige blog ‘Moeiteloos, succesvol samenwerken door teamflow’ heb ik uiteengezet welke elementen nodig zijn voor teamflow. De basis van ieder topteam is dat ze een hechte eenheid vormen (zie figuur 2). Dit begint bij het hebben van een collectieve ambitie die de teamleden enthousiast maakt om er samen voor te gaan. Een ambitie die verbindt, inspireert en uitdagend is. Van die ambitie worden het gezamenlijke teamdoel en de persoonlijke doelen per medewerker afgeleid. Deze vormen met elkaar een samenhangend geheel. 

Intrinsieke motivatie is het meest krachtige verlangen om ergens beter in te worden. Het gaat hierbij om: 

  • Autonomie medewerkers kunnen op een manier werken die het beste bij hen past 
  • Bindingmedewerkers voelen zich verbonden met hun collega’s, cliënten of patiënten
  • Competentie vakmanschap; wat medewerkers willen en kunnen is met elkaar in balans
  • Zingevingmedewerkers hebben het gevoel dat hun persoonlijke bijdrage ertoe doet 

Kansen voor teamflow in de zorg 

De Barometer Nederlandse Gezondheidszorg 2018 van EY geeft aan dat toenemend verzuim (5,7%) en verloop (13,3%) de grootste risico’s voor de toekomst van de zorg zijn. EY adviseert dat de overheid meer middelen beschikbaar stelt om de zorg te verbeteren. Daarnaast geven zij twee aanbevelingen waarvoor het versterken van teamflow een goede oplossing is: 

  1. Verlaag de werkdruk en vergroot het werkplezier en de aantrekkelijkheid om het verzuim en het verloop te beheersen. 
  2. Vergroot de aandacht voor talentmanagement om goed personeel te behouden. 

Topteams zijn wendbaar en kunnen veel aan. Met de cirkel van teamflow (zie figuur 2) kun je de werkdruk verlagen en het werkplezier verhogen. Neem deze speerpunten op in je ambitie en doelen. Bundel de krachten van medewerkers door hun talenten en kwaliteiten te benutten bij het vinden van passende oplossingen. Kijk met elkaar naar het grotere geheel door werkdruk en werkplezier als systeem te benaderen. Goede teams hebben ook aantrekkingskracht op hun omgeving. Vanuit teamflow bouw je een bevlogen team dat soepel samenwerkt en met elkaar bijzondere prestaties levert. In zo’n team wil toch iedereen werken? 

Teamflow als basis van de organisatiecultuur 

Een voorbeeld van een organisatie die teamflow benut om de cultuur te versterken is Standic. Lees meer hierover in een klantcase van Standic. Dit tankopslagbedrijf wil een aantrekkelijke organisatie zijn om voor te werken en waar mensen zich thuis voelen alsof collega’s ook familie zijn. Om hen bij deze ambitie te ondersteunen heeft vhp de Teamflowmonitor toegepast. In deze praktijkcase lees je hoe het werken aan teamflow bijdraagt aan intern draagvlak, de opbouw van kennis en ervaring en de veranderkracht van Standic. 

Wil je ook een topteam zijn? 

Vraag naar onze workshop waarin teamflow centraal staat. Voor vragen kun je contact opnemen met Jeanine Frunt

0