Winkel / Geen categorie / Quickscan Beter Samenwerken inFlow

Quickscan Beter Samenwerken inFlow

995,00

6 gingen u voor.

Direct beschikbaar
Categorie: Tag:

Beschrijving

In een tijd waarin klanten veeleisend zijn en de flexibiliteit van je organisatie regelmatig op de proef wordt gesteld, ben je gebaat bij succesvolle teams. Zeker nu onze wereld in een hele korte tijd is veranderd en ons werk door Corona extra  uitdagingen met zich mee brengt. Effectief samenwerken en communiceren is belangrijker dan ooit gebleken om alle uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Succesvolle teams zijn geen vanzelfsprekendheid. Door het creëren van de juiste omstandigheden kan er flow in een team ontstaan. Teams die in flow zijn werken vanuit een collectieve ambitie aan de gezamenlijke doelen, met focus en op basis van vertrouwen. Iedereen weet elkaar te vinden en er is geen gedoe. Er wordt met plezier en voldoening samengewerkt door bundeling van krachten en openheid in de communicatie. Dit soort teams presteren beter en zijn flexibel, waardoor organisaties innovatiever, creatiever en productiever zijn.

Benieuwd of de teams in jouw organisatie in flow werken?

Met onze Quickscan “Beter Samenwerken in flow” onderzoeken onze experts in één dag in welke mate er sprake is van flow en geven zij advies wat er nodig is om verder in flow te komen.

In flow samenwerken heeft 7 onderscheidende voorwaarden. Met onze quickscan onderzoeken we welke voorwaarden al aanwezig zijn in het team en welke nog aandacht behoeven. We toetsen de ambitie, visie en missie van de organisatie aan de praktijk door interviews te houden met relevante directieleden, MT leden, teamleden en andere belanghebbenden. Indien mogelijk observeren we bij één of meerdere overlegmomenten om nog meer gevoel bij de praktijk te krijgen.

Aan het einde van de dag geven wij onze bevindingen in een korte presentatie terug aan u als opdrachtgever. We maken inzichtelijk op welke vlakken er al in flow wordt gewerkt en waar ruimte is voor verbetering. Uiteraard ontvangt u naast deze terugkoppeling ook adviezen ten aanzien van de stappen die genomen kunnen worden om de flow binnen het team of de organisatie te optimaliseren.

Zet vandaag nog de eerste stap richting werken in flow!

Neem contact op >

Heeft u een vraag? of liever een e-learning op maat?

We horen graag van u!