Uitkijkstrategie voor betere waarneming bij brugbediening

De veiligheid is bij het bedienen van bruggen van groot belang. Samenwerking met vaarwegbeheerders heeft ons geleerd dat bedienaren camerabeelden op veel verschillende manieren bekijken. Zo werpt de ene bedienaar bij het schouwen van het brugdek een snelle blik om aanwezige voertuigen of personen te detecteren. De andere brugbedienaar neemt juist ruim de tijd om het hele brugdek uit te kammen. Ieder geeft zo een eigen invulling aan veilig en vlot te bedienen.

Vragen die ons vaak worden gesteld, zijn: Wat is de beste manier voor mij als bedienaar om een brugdek of sluisdeur te schouwen? Aan welke punten moeten we extra aandacht besteden? In welke volgorde moeten gebieden bekeken worden? Waar wordt nog wel eens iets belangrijks gemist?

Noodzaak van goed schouwen

Voor het veilig op afstand bedienen van bruggen en sluizen is het nauwkeurig schouwen van camerabeelden essentieel. Hiervoor zijn onderlinge afspraken over de uitkijkstrategie noodzakelijk. Een waarnemingsfout is immers snel gemaakt en kan grote gevolgen hebben.

Uitkijkstrategie

Om operators aan te leren op een gestructureerde manier te kijken, heeft vhp human performance een uitkijkstrategie ontwikkeld. Om de veilige bediening van bruggen te verbeteren, delen we deze uitkijkstrategie. Via onderstaande knop kunt u de uitkijkstrategie downloaden.

0