Gratis demo op locatie: beter waarnemen door eye tracking

In control rooms, cameratoezichtruimtes, verkeerscentrales en bediencentrales is het waarnemen via beeldschermen vaak de belangrijkste taak van operators. Mensen kunnen echter maar een beperkte hoeveelheid visuele informatie verwerken. In een centrale of control room wordt erg veel informatie getoond. Het is dan ook niet mogelijk om alles scherp waar te nemen. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. De vraag is dan: Hoe zorg je dat operators de juiste informatie op het juiste moment waarnemen om adequaat te reageren?

CCTV-eye-tracking

Ogen richten de aandacht

Door eye tracking kun je zien hoe een operator de informatie op beeldschermen bekijkt. De eye trackingbril ziet waar de ogen zich op richten. Zo kun je analyseren waar operators hun aandacht op richten. Je ziet of het kijkgedrag rustig is of juist alle kanten op schiet. En ook of alle relevante informatie op de beeldschermen wordt bekeken. Eye tracking is dus een zeer geschikt middel om waarneming te onderzoeken en te verbeteren. vhp human performance gebruikt eye tracking bijvoorbeeld voor de volgende onderwerpen:

  • Aanleren uitkijkstrategie
    Het risico op waarnemingsfouten vermindert door met een uitkijkstrategie vast te leggen hoe men het beste kan kijken. Operators leren wat de beste uitkijkstrategie is door te reflecteren op de eigen manier van kijken met eye trackingbeelden.
  • Meten uitkijkperformance van operator
    Met eye tracking analyseren we kwantitatief wat een operator ziet. Verbeterpunten brengen we in kaart.
  • Beoordelen en ontwerpen cameraplannen en grafische user interface (GUI)
    Met eye tracking bepalen we of de juiste informatie opvalt en op de juiste plek staat. We verbeteren daarna het ontwerp van bestaande of nieuwe cameraplannen en GUI’s. Operators worden door vhp ondersteund om veilig en vlot te werken.

Praktijkcase brugbediening

Bij vaarwegbeheerders zien we dat bedienaren op verschillende manieren naar camerabeelden kijken. Bij het schouwen van het brugdek werpen sommige bedienaren een snelle blik om aanwezige voertuigen of personen te detecteren. Andere brugbedienaren nemen juist ruim de tijd om het hele brugdek uit te kammen.

Met de eye trackingbril leren we bedienaren observeren volgens een vaste uitkijkstrategie. Ze worden zich hierdoor bewust van hun eigen manier van schouwen. Ook evalueren we of de nieuw aangeleerde uitkijkstrategie met succes wordt toegepast. Lees meer hierover in onze vorige blog over eye tracking.

Gratis demosessie op uw locatie

Wilt u ervaren of eye tracking ook voor uw operators waardevol is? U heeft nu de mogelijkheid om een gratis demosessie op uw locatie aan te vragen. Tijdens deze sessie staan we stil bij het waarnemen door uw operators. U ervaart dan zelf de voordelen en mogelijkheden van eye tracking. Heeft u interesse? Meldt u zich dan aan voor een gratis demo. U kunt zich aanmelden tot 31 augustus 2018.

0