Organiseren en ontwerpen van meldkamers en control rooms, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Smart Public

Aanleiding

Een overheidsorganisatie heeft vijf verkeerscentrales. Een van de verkeerscentrales is gehuisvest in een voormalige en omgebouwde zoutloods. Dit is geen houdbare situatie. Er dient een nieuwe verkeerscentrale te komen.

Vraag

De overheidsorganisatie heeft vhp human performance gevraagd de werkprocessen te evalueren. Het vertrekpunt was: ”Wij denken dat we weten hoe het moet. Breng ons aan het twijfelen!”. vhp is deze uitdaging met succes aangegaan. Daarna is vhp gevraagd het ontwerp van de inrichting te maken.

Aanpak

Het project ‘Designing Teamwork’ is in nauwe samenwerking met de verkeersleiders tot stand gekomen. In workshops en een mock-up-sessie zijn verschillende vormen van samenwerken en inrichtingen geëvalueerd. Er is een ontwerp gemaakt en een nieuwe manier van werken ontwikkeld.

Resultaat

vhp human performance heeft een ontwerp voor zowel de nieuwe operating philosophy voor verkeersleiders als de nieuwe verkeerscentrale gemaakt. De 3d-mock up was zeer waardevol. Een andere belangrijke succesfactor was de betrokkenheid van de verkeersleider als eindgebruiker tijdens het project.

0
Visieontwikkeling afstandsbediening van waterwegenVisie-ontwikkeling voor Airport Operations Centre APOC