Organiseren en ontwerpen van meldkamers en control rooms, Procesoptimalisatie en lean six sigma, Procesoptimalisatie en ontwikkelen werkwijzen, Samenwerking ingenieursbureaus, Smart Public

Aanleiding

Een waterschap met een eigen bediencentrale voor de zuiveringsinstallaties heeft veel inzicht gebracht in de toepassing van nieuwe technologie. Zo zijn er beelden ontstaan over de doorontwikkeling van de Centrale Regie-gedachte, maar dan op tactisch niveau en in samenwerking met veel andere stakeholders.

Vraag

vhp human performance en Witteveen+Bos (W+B) zijn gevraagd een visiedocument te ontwikkelen met daarin de kaders voor de verdere doorontwikkeling van Centrale Regie.

Aanpak

Na desk research hebben vhp en W+B twee workshops uitgevoerd met medewerkers uit verschillende organisatieonderdelen van het waterschap. Via opdrachten zijn ideeën gegenereerd voor het toekomstige concept van Centrale Regie. Dit is verwerkt in een Visie op Waterinformatie 2030. Belangrijke onderwerpen zijn de samenwerking met partners, met name gemeenten, en ook het faciliteren van innovaties van andere partijen.

Resultaat

Er is een visiedocument voor het waterschap opgeleverd op basis waarvan verdere plannen zijn uitgewerkt.

0
Validatie van nautische werkplekken met gebruikersModernisering toren luchtverkeersleiding