Interactie-analyse en -ontwerp, Interface design, Organiseren en ontwerpen van meldkamers en control rooms, Samenwerking ingenieursbureaus, Smart Public

Aanleiding

Het project ‘Modernisering Objectbediening Zeeland’ (MOBZ) betreft de vernieuwing en modernisering van technische installaties van acht sluiscomplexen en vijf bruggen in Zeeland. Onderdeel van het project is ‘Bediening op Afstand’ waarbij de complexen vanuit de Nautische Centrale Neeltje-Jans (Noord) en Nautische Centrale Terneuzen (Zuid) worden bediend en bewaakt.

Vraag

vhp human performance is door een overheidsorganisatie gevraagd twee type werkplekken te valideren:

  1. Bedienplaats ‘Primair proces’ en
  2. Bedienplaats ‘Bewaking en beveiliging’.

De validatie is uitgevoerd om aan te tonen of wordt voldaan aan de visie en doelstellingen van de opdrachtgever.

Aanpak

vhp human performance heeft beide ontwerpen beoordeeld met een klankbordgroep van gebruikers. Er is gebruik gemaakt van een werkend prototype van de werkplek. Ook is er een grote mock-up van de indeling van de bedienruimtes gemaakt. vhp fungeerde als link tussen de objectbedienaren en de engineers van Cofely. Hierdoor is gewaarborgd dat de objecten uniform, veilig, vlot en efficiënt op afstand bediend kunnen worden.

Resultaat

De ontwerpen zijn gevalideerd door participatie van gebruikers. Er is acceptatie bij de gebruikers ontstaan. De beide ontwerpen zijn direct goed bevonden.

0
Landelijke iBedienfilosofie provincies en gemeentenVan bedienen naar tactische regie bij een waterschap