Organiseren en ontwerpen van meldkamers en control rooms, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Samenwerking ingenieursbureaus, Smart Public

Aanleiding

Een waterschap heeft een tiental zuiveringsinstallaties die grotendeels onbemand kunnen draaien. Bediening vindt overdag plaats, bewaking is ook op afstand met consignatiediensten. Voor een beter overzicht en een tactisch betere besluitvorming is besloten een Verkeerstoren in te richten; wel bewaken en optimaliseren, maar niet bedienen.

Vraag

Voor een verdere ontwikkeling van dit verkeerstorenconcept zijn Witteveen+Bos en vhp human performance gevraagd.

Aanpak

Vhp human performance heeft de samen met de medewerkers uit het veld en via scenario’s de nieuwe operating philosophy voor de verkeerstoren ontwikkeld. Op basis daarvan is een ontwerp voor de inrichting gemaakt. Ook zijn er samen met de HR-afdeling profielen opgesteld voor de competenties van de bezetting van de verkeerstoren.

Resultaat

De operating philosophy is op tactisch niveau ontwikkeld. Er is een ontwerp voor de inrichting van de verkeerstoren gemaakt. Er zijn competentieprofielen opgesteld voor bezetting van de verkeerstoren. Door dit project vindt er een betere tactische besluitvorming plaats.

0
Ontwerp van havencoördinatiecentrum (HCC)Visieontwikkeling afstandsbediening van waterwegen