Organiseren en ontwerpen van meldkamers en control rooms, Organiseren en ontwerpen van werkomgevingen, Smart Public

Aanleiding

Om de dienstverlening aan de scheepvaart te verbeteren, heeft een havenbedrijf eind 2011 de werkwijze van het havencoördinatiecentrum (HCC) grondig gewijzigd. De belangrijkste wijziging daarbij is de splitsing van het HCC in een front en back office.

Vraag

Het havenbedrijf heeft vhp human performance gevraagd een nieuw ontwerp te maken van het HCC die de nieuwe werkwijze mogelijk maakt.

Aanpak

In samenwerking met HCC medewerkers heeft vhp human performance een indeling voor het HCC ontworpen die volledig afgestemd is op hun nieuwe werkwijze. De gerealiseerde indeling bestaat uit drie clusters van werkplekken met voor elke cluster twee overzichtsschermen. De werkplekken én clusters zijn identiek uitgevoerd. Hierdoor kan de opstelling volledig flexibel worden benut. Naast het ondersteunen van het primaire proces is in het ontwerp ook rekening gehouden met het grote aantal bezoekers dat het HCC ontvangt.

Resultaat

Het vernieuwde HCC is in 2014 opgeleverd en geopend door burgemeester Aboutaleb.

0
Veiligheid woonomgeving vergroten met SecuRadarVerkeerstoren concept voor waterschap met Witteveen+Bos