Risico-analyses en veiligheidsanalyses, Smart Industry, Structureel aandacht voor arbeidsveiligheid

Aanleiding

De Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) ziet een toekomst voor zich waarin medewerkers elke dag gezond en veilig naar hun werk gaan en weer naar huis gaan. De Inspectie-SZW constateerde te vaak overtredingen op het gebied van arbeidsveiligheid. Dat was een trigger voor de branche om in 2011 een keurmerk op gebied van arbeidsveiligheid te ontwikkelen om aan iedereen te laten zien dat VBZ als branche staat voor hoge kwaliteit.

Vraag

VBZ heeft vhp human performance gevraagd om in partnership dit keurmerk te ontwikkelen en te implementeren in de branche.

Aanpak

De behoeften van bedrijven en knelpunten zijn onderzocht. In 2012 is gestart met een pilotproject bij vier bedrijven. In afstemming met I-SZW is hieruit het Vignet Arbeidsveiligheid ontstaan. Het Ministerie van SZW zag het Vignet als best practise. Via het subsidieprogramma ‘Zelfregulering Gezond en Veilig Werken’ heeft vhp in 2015 en 2016 tien VBZ-leden praktische begeleid aan de Vigneteisen te voldoen.

Resultaat

13 bedrijven ontvingen in 2016 het Vignet Arbeidsveiligheid. Ze zijn daarbij door een onafhankelijke partij geaudit. In de jaren daarna is veel beweging in de branche ontstaan. Steeds weer nieuwe bedrijven gaan sindsdien aan de slag met het Vignet.

 

0
Eye-tracking training bij Nationale Nautische VerkeersopleidingenDuurzaam Lean door ketenaanpak logistiek bij Flora Holland