De RI&E en de wet

De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd zzp’ers). Het Plan van Aanpak (PvA) is een verplicht onderdeel van de [...]