in Nieuws

Vanaf 1 juli gelden aangescherpte regels voor de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Als experts op het gebied van fysieke belasting delen wij graag onze tips om ook uw RI&E op orde te krijgen.  

Om te beginnen is het goed om te weten dat de regels zijn aangescherpt om de RI&E beter werkbaar te maken, de kwaliteit te verhogen én structureel te verbeteren. Of zoals wij het zien: het gaat écht ergens over. Waar de RI&E voorheen voor uw bedrijf misschien slechts een simpel ‘afvinklijstje’ was, wordt nu veel meer gekeken naar wat echt speelt op het gebied van veiligheid en gezondheid binnen uw bedrijf.  

De aangescherpte RI&E verplicht ieder bedrijf om verder te kijken en om tot de kern van de problematiek door te dringen. Dat gebeurt door zowel de achterliggende oorzaken van knelpunten te benoemen als het restrisico te bepalen. Om te zorgen dat ook uw RI&E werkbaar wordt, volgen hier onze vijf tips.  

Tip 1. Begin met een algemene RI&E

Start met een algemene RI&E zodat er goed beeld is van de risico’s en oorzaken daarvan binnen uw bedrijf. Daarna weet u ook of voor één of meer thema’s een verdiepend onderzoek nodig is. Deze gefaseerde aanpak maakt de uitvoering van de RI&E een stuk overzichtelijker. Overigens is het de verwachting dat algemene branche-RI&E’s niet meer voldoen, omdat deze veelal nog niet aansluiten bij de vernieuwde kwaliteitseisen. 

Tip 2. Ga na of verdiepend onderzoek nodig is

Na uitvoering van de algemene RI&E zijn er grofweg drie scenario’s denkbaar. Dit geldt voor elk thema waar nadere voorschriften voor gelden. Hieronder is dit uitgewerkt voor fysieke belasting: 

  1. Is fysieke belasting meegenomen tijdens de uitvoering van de RI&E? En blijkt dat dit op orde is en volgens bijlagen I en II van de Europese richtlijn uitgevoerd? Dan is GEEN vervolgactie nodig. 
  1. Zijn knelpunten vastgesteld op het gebied van fysieke belasting en zijn de achterliggende oorzaken duidelijk? Zijn deze ook opgenomen in een plan van aanpak, inclusief ernst van het risico en maatregelen? Dan hoeft ook in dit geval GEEN aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd. Men kan dan meteen overgaan tot het nemen van verbetermaatregelen. Bij hoge risico’s móet dat zelfs. 
  1. Laat de inventarisatie zien dat er risico’s zijn op het gebied van fysieke belasting, maar dat niet duidelijk is waar en in welke mate medewerkers blootgesteld worden? Of wat de oorzaken zijn van de geconstateerde risico’s? Dan is nader onderzoek WEL verplicht. 

Tip 3. Bepaal of er een systeemtoets of scopetoets moet komen

Nieuw is dat zowel de manier van toetsen als de expert die de toets mag afnemen is veranderd. Om het verschil kort te duiden kunnen we zeggen, dat wanneer er geen verdieping nodig is een systeemtoets volstaat. Deze mag door elke gecertificeerde kerndeskundige worden uitgevoerd. Tijdens de systeemtoets wordt vastgesteld voor welke thema’s een scopetoets noodzakelijk is en welke kerndeskundige daarvoor moet worden ingezet.  

Tip 4. Ga aan de slag en houd het bij

Wij merken dat veel bedrijven tegen hun eerste RI&E aanhikken. Wij menen dat – wanneer u het bijhoudt – de RI&E relatief weinig tijd kost. Kortom: maak de RI&E dynamisch en zorg dat deze een terugkerend thema is op de agenda’s van directie-overleggen en werkoverleggen. Zo heeft u altijd een actueel overzicht van de risico’s binnen uw bedrijf en wordt het een onderdeel van de werkprocessen.  

Tip 5. Maak de RI&E een lijnverantwoordelijkheid en betrek je medewerkers bij de RI&E

Zorg dat niet (alleen) de preventiemedewerker of andere SHEQ-deskundigen verantwoordelijk zijn voor de RI&E. Zoek juist ook contact met de direct verantwoordelijke. Zo kan bijvoorbeeld een operationeel afdelingsverantwoordelijke vaak snel vragen beantwoorden en meedenken over hoe het werk in elkaar steekt en waar verbetering te halen valt. Daarbij heeft een teamleider van de afdeling vaak budget beschikbaar om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan met maatregelen die zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Ofwel: wanneer leidinggevenden meedenken en verantwoordelijkheid krijgen en voelen, kan er vaak direct worden doorgepakt.  

Graag delen wij ook ons kennisdocument genaamd ‘Alles wat je moet weten over de aangescherpte regels rondom de RI&E, met focus op fysieke belasting’.  

Uiteraard kunnen bedrijven met vragen over de RI&E of het verdiepend onderzoek fysieke belasting bij vhp human performance terecht voor advies op maat. Neem hiervoor contact op met Hetty Vermeulen via hettyvermeulen@vhp.nl of bel met 06-26136126. 

0
Onze werkenden willen nog langer mee