in Nieuws

Lekker in je vel zitten op het werk is voor iedereen belangrijk. Voor zowel werkgever als werknemer. Als medewerkers en leidinggevenden zich op het werk prettig voelen en alles bespreekbaar durven maken zonder consequenties, zal dat de duurzame inzetbaarheid ook bevorderen. Een goed gesprek doet wonderen.

De Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en glazenwassersbranche (RAS) gaat van start met het project ‘Een Goed Gesprek’. Met dit project wil de RAS gespreksvaardigheden van medewerkers en leidinggevenden in de sector bevorderen, zodat de communicatie rond allerlei thema’s soepel verloopt.

Waarom de schoonmaakbranche?

Schoonmaakpersoneel hecht veel waarde aan hun vrijheid en aan hun collega’s, maar ze zijn soms minder bezig met hun inzetbaarheid op lange termijn. De belemmeringen die ervaren worden, zijn vaak ook het uitbesteden van schoonmaakwerk en dat leidinggevenden niet altijd aanwezig zijn op de locaties waar men werkt. Daarnaast wordt er ook vaak tijdsdruk ervaren. Deze situaties vormen een drempel voor medewerkers om het gesprek aan te gaan met hun leidinggevende.

Onze rol in dit project

De RAS hecht veel waarde aan de ontwikkeling van medewerkers in de schoonmaakbranche en ziet dit als een manier om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. vhp human performance is gespecialiseerd in het vergroten van duurzame inzetbaarheid en is tevens een van de partners waaraan RAS dit project uitbesteedt. Elk schoonmaakbedrijf kan gebruikmaken van onze diensten met subsidie van de RAS, een unieke kans om gratis de duurzame inzetbaarheid en de ontwikkeling van medewerkers te bevorderen.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

De essentie van duurzame inzetbaarheid is dat medewerkers hun bijdrage aan de organisatie kennen en in hun kracht staan. Ze werken met plezier samen aan de ontwikkeling van zichzelf én de organisatie. Deze medewerkers kunnen zich door hun werkende leven navigeren en zijn in staat zich aan te passen aan wat hun omgeving én zijzelf nodig hebben in verschillende fasen van hun loopbaan.

Onze aanpak

Bij vhp human performance benaderen we duurzame inzetbaarheid vanuit 4 pijlers:

  1. Loopbaan
  2. Vitaliteit
  3. Arbeidssituatie
  4. Organisatiestructuur

In het project ‘Een Goed Gesprek’ leren we deelnemers welke invloed zij zelf hebben op hun duurzame inzetbaarheid. We leren hen om het onderwerp bespreekbaar te maken en trainen hun vaardigheden om daadwerkelijk een goed gesprek aan te gaan. Met elke groep gaat vhp human performance minimaal driemaal via groepsgesprekken en leuke werkvormen in op thema’s rondom duurzame inzetbaarheid en communicatie op de werkvloer. Groepen kunnen bestaan uit leidinggevenden, medewerkers of een mix hiervan. De precieze inhoud hangt af van de groep en waar uw behoefte als klant ligt.

 Subsidie voor duurzame inzetbaarheid

Het traject draait rondom de MDIEU-subsidie. Dit is een subsidie vanuit de overheid die via de RAS (brancheorganisatie voor schoonmaakbedrijven) beschikbaar is voor schoonmaakbedrijven in Nederland. Deze subsidie houdt in dat schoonmaakbedrijven een extern bureau als vhp human performance mogen inhuren om hen te helpen het gesprek met hun medewerkers aan te gaan.

Via de subsidie mag elk schoonmaakbedrijf met drie groepen (van 6-10 medewerkers per groep) dit traject aangaan. Per groep is er € 4500,- subsidie beschikbaar.

Uiteraard helpen wij graag bij het aanvragen van de subsidie.

Meer informatie Wilt u meer weten over deze subsidie, onze aanpak of heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met Pien Ploumen, tel. 0617103883. U kunt zich ook direct opgeven via onderstaand contactformulier.

Deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (MDIEU) 

0