in Nieuws, Smart Health, Smart Industry

Sinds maart 2020 wordt de wereld beheerst door COVID-19. Dit heeft mogelijk ook gevolgen gehad voor uw organisatie en de operationele bedrijfsvoering.

De RI&E borgt alle risico’s op het gebied van veilig en gezond werken. Naast het feit dat COVID-19 op zichzelf al een gezondheidsrisico is, veroorzaakt het virus ook nieuwe risico’s. Denk hierbij aan de inrichting van werkplekken op 1,5 meter, thuiswerkplekken, de wijze van samenwerken en het leidinggeven op afstand. Heeft u al een RI&E maar zijn de risico’s rond COVID-19 daar nog niet in opgenomen, dan adviseren wij om een verdiepende RI&E COVID-19 te maken. Wij hebben inmiddels al veel bedrijven mogen ondersteunen bij de uitvoering en het vinden van creatieve maatregelen en oplossingen. Voor meer informatie neem contact op met Hetty Vermeulen of Jeanine Frunt

0