Expertises, Risico-analyses en veiligheidsanalyses, Smart Industry, Structureel aandacht voor arbeidsveiligheid

“in korte tijd is vhp in staat geweest om, samen met het Safety team van Vion Nederland, op alle locaties van Vion in Nederland een verdiepende RI&E COVID-19 uit te voeren. Kritisch waar het moest, zoals we hen kennen, maar ook flexibel waar het kon. Dat heeft er mede toe geleid dat er rust en duidelijkheid ontstond op onze locaties en bij I-SZW over de prioriteiten.”

Roy Paalman, HR Director Vion Nederland

Aanleiding

In het voorjaar van 2020 werden slachterijen van de Vion Food Group getroffen door coronabesmettingen onder de medewerkers. De organisatie, die tot de vitale sector gerekend wordt, kwam hierdoor onder het vergrootglas te liggen van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit), de media en het Nederlandse volk. Ook de veiligheidsregio’s en I-SZW hielden de slachterijen nauwlettend in de gaten.

Vion heeft naar aanleiding van de besmettingen ingrijpende maatregelen genomen in al haar vestigingen om de veiligheid van de eigen medewerkers en die van de aanwezige keuringsinstanties te kunnen waarborgen.

Klantvraag

Vion heeft aan vhp human performance gevraagd om een verdiepende RI&E COVID-19 uit te voeren en een onafhankelijk expert-oordeel te geven over de volledigheid en effectiviteit van de genomen maatregelen die zijn vastgelegd in het Vion COVID-19 protocol. Bovendien moest beoordeeld worden of de maatregelen voldeden aan de eisen en richtlijnen van het RIVM, de veiligheidsregio’s, en de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).

Aanpak

In een korte periode zijn alle productielocaties van Vion onderzocht. In samenspraak met Vion is een beoordelingsprotocol opgesteld om de locaties op uniforme wijze te beoordelen. Gedurende het onderzoek kwamen het RIVM en de COV periodiek met nieuwe richtlijnen, waardoor Vion ook haar eigen COVID-19 protocol voortdurend moest bijstellen. Deze steeds wisselende omstandigheden vergden de nodige flexibiliteit van zowel Vion als het onderzoeksteam van vhp.

De urgentie en het belang van een gedegen onderzoek was groot. Er mocht geen sprake zijn van twijfel in de beoordeling van verschillende werksituaties. Alle Vion-stakeholders droegen bij aan een vloeiende samenwerking tussen Vion en vhp. In het projectteam was een Safety-medewerker van Vion opgenomen, wiens rol het was om de ‘best practices’ van een bepaalde locatie ook bij andere locaties te introduceren.

Resultaten

Gebleken is dat de COVID-19-maatregelen van Vion op vrijwel alle locaties op een goede manier geïmplementeerd zijn. Op een aantal punten heeft vhp verbetervoorstellen gedaan om de veiligheid naar een nog hoger niveau te brengen. Knel- en verbeterpunten zijn direct opgepakt. Hierdoor heeft Vion de arbeidsveiligheid voor haar medewerkers en de medewerkers van keuringsinstanties verder vergroot. I-SZW was na afloop zeer te spreken over de kwaliteit van uitgevoerde RI&E’s en de wijze van opvolging door Vion.

0