Aanpak van werklast en werkdruk, Beoordelen fysieke en mentale belasting, Expertises, Smart Industry

Wij werden op het spoor van vhp human performance gezet vanwege hun onderzoeksvaardigheden in combinatie met praktische adviezen. Ik kan niet anders dan dit project met een 9 waarderen.

Aldus de opdrachtgever

Aanleiding

Het handmatig beladen van papier in kraakwagens wordt door beladers als zeer zwaar ervaren. Diverse medewerkers ervaren fysieke klachten waardoor het ziekteverzuim is toegenomen. vhp human performance is gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de fysieke belasting bij het inzamelen van papier.

Omdat vhp onderzoeksvaardigheden combineert met praktische adviezen heeft de klant ons hiervoor benaderd. Dat vhp geregistreerd ergonomen in dienst heeft en staat voor een onafhankelijke aanpak heeft vanwege de politieke context een belangrijke meerwaarde.

Klantvraag

Het onderzoek geeft antwoord op twee vragen:

  • Wat is de fysieke belasting van de beladers van papier, afgezet tegen de algemeen geldende gezondheidskundige grenswaarden (normen en richtlijnen)?
  • Welke praktisch haalbare oplossingen dragen bij aan het beperken van de fysieke belasting?

Aanpak

Op de meetdagen werd de onderzoeker in een volgauto begeleid door een chauffeur, zodat alle handelingen van de beladers veilig geobserveerd konden worden. Het aantal (til)handelingen werd geteld, er zijn steekproeven gedaan met wegingen, en het totale gewicht gedurende de dag werd bepaald. Er zijn foto’s en filmpjes gemaakt voor een 3D analyse van de rug- en schouderbelasting. De beladers droegen een stappenteller zodat de mate van inspanning geschat kon worden.

Resultaten

De meetresultaten zijn vergeleken met de gezondheidskundige grenswaarden voor tillen (NIOSH), dynamische werkhoudingen (NEN-EN 1005-4(2005)+A1(2008)), energetische belasting (NEN-EN-ISO89996), rugbelasting (Chaffin). Hieruit konden de volgende conclusies worden getrokken:

Incidenteel zwaar tillen (≥ 14 kg), dynamische werkhoudingen en de rugbelasting tijdens het pakken van het afval van de grond (zowel voor het gemiddelde gewicht als incidenteel zwaar tillen) wordt met ROOD beoordeeld (overschrijding met een factor ≥ 2). Dit betekent dat op korte termijn maatregelen getroffen dienen te worden.

Het gemiddelde gewicht gedurende de dag (6,5 kg), de energetische belasting en de rugbelasting bij gebogen tillen, wordt met GEEL beoordeeld. Gezondheidskundige grenswaarden worden overschreden met een factor 1 tot 2. Maatregelen moeten op termijn worden overwogen.

Metingen

De beoordeling is gedaan op basis van relatief gunstige omstandigheden. Er waren geen verzwarende omstandigheden zoals onder andere de weersomstandigheden, de wijze waarop het papier door de burgers wordt aangeboden en de verschillende manieren van werken door de beladers. Bij de interpretatie van de resultaten is wel rekening gehouden met deze verzwarende omstandigheden.

De belangrijkste uitdaging in dit project was om binnen een korte tijd kwalitatief goede metingen te verrichten. Door focus en goede communicatie met de opdrachtgever is dit gelukt.

Met de uitkomsten kon de klant aan de betrokken partijen in de politieke context de resultaten presenteren. Het gesprek over het terugdringen van de fysieke belasting is op gang gekomen omdat omdat er geen discussie meer bestond over de aanwezigheid van fysieke belasting voor de medewerkers bij het inzamelen van papier.

Opvolging

Diverse oplossingsrichtingen zijn aangedragen en besproken met de klant op praktische haalbaarheid. Voor- en nadelen van de oplossingsrichtingen zijn benoemd. vhp heeft in deze fase meegedacht om de gevolgen van de oplossingen met betrekking tot de organisatie van het werk en de fysieke belasting voor de medewerkers te voorspellen. De oplossingen varieerden van andere wijze van aanbieden van het papier en inzamelwijze, tot het verdelen van de belasting over meerdere medewerkers.

Meteen na afronding van het onderzoek is de klant aan de slag gaan met de implementatie van diverse oplossingen. Ook is er een proef gestart om te onderzoeken of het inzetten van het exoskelet voor de beladers tot de mogelijkheden behoort. In overleg met vhp is een gebruikerstest aangeraden om de praktische toepassing van de skeletten voor deze klant te onderzoeken, maar vooral ook om draagvlak bij de medewerkers te creëren. Daarmee wordt voorkomen dat dure hulpmiddelen worden aangeschaft, maar niet handig zijn voor die praktijk of in een hoek belanden omdat medewerkers deze niet willen gebruiken.

We blijven met deze klant contact houden en volgen de ontwikkelingen op de voet.

0