Beoordelen fysieke en mentale belasting, Expertises, Mentale en fysieke belasting, Procesoptimalisatie door continu verbeteren, Smart Health

Ben ook super blij met de inzichten die jullie mij gegeven hebben!

Berry van der Gaag (teamleider distributiecentrum logistiek)

Aanleiding

Voor ziekenhuizen geldt dat het voorradig hebben van goederen en materialen van levensbelang kan zijn. Om de bevoorrading van de afdelingen op peil te houden zijn de medewerkers van de afdeling Logistiek van het Maasstad Ziekenhuis continu bezig met het van en naar de afdelingen duwen en trekken van transportkarren. Deze afdeling is bovendien naast de aanvoer van goederen ook verantwoordelijk voor de afval- en papierstroom. Als gevolg van het frequent duwen en trekken van karren over lange afstanden worden medewerkers blootgesteld aan diverse vormen van fysieke belasting. Met als gevolg dat men het risico loopt op werk gerelateerde gezondheidsklachten.

Klantvraag

Het Maasstad Ziekenhuis is continu in beweging om het welzijn en de gezondheid van de medewerkers te waarborgen. Het streven naar het verlagen en voorkomen van gezondheidsklachten als gevolg van fysieke belasting is daar een onderdeel van. Aan vhp human performance is gevraagd om te onderzoeken wat de oorzaken zijn van de klachten die worden ervaren door de logistiek medewerkers. De oplossingsrichtingen dienen getoetst te worden alvorens deze als aanbevelingen worden gepresenteerd.

Aanpak

Omdat medewerkersbetrokkenheid belangrijk is voor het succes van het project is er gekozen voor een collectieve aanpak. De goede verbinding tussen teamleiders, medewerkers van de afdeling en vhp heeft ervoor gezorgd dat er een totaalbeeld is gecreëerd van de logistieke keten en de aanwezige knelpunten. Al snel bleek dat het proces zeer divers was. Door een samenspel van locaties, afdelingen en leveranciers was het daarom van belang om interactie en samenwerking tussen de schakels van de gehele keten te ontwikkelen. Op deze manier was het mogelijk om, in plaats van lokaal in de keten, het knelpunt te benaderen vanuit de oorsprong van de keten.

Resultaten

De knel- en aandachtspunten zijn gebundeld in een rapportage en gepresenteerd aan de teamleiders van de afdeling Logistiek. Het geheel van oplossingsrichtingen is enthousiast ontvangen door de teamleiders. Alvorens het definitieve rapport werd gepresenteerd aan de teamleiders waren er al oplossingen geïmplementeerd op de afdeling.
Er zijn zowel op het gebied van techniek, gedrag als organisatie oplossingen aangedragen. Door het ‘ketendenken’ was het mogelijk om de waarde van de oplossingen voor het gehele proces over te brengen op de afdelingen. Door kleine ingrepen in het proces was het al mogelijk om de fysieke belasting rondom het duwen en trekken van karren verderop in de keten te verlagen.
Denk hierbij aan:

  • Het minder hoog beladen van de karren op het distributiecentrum, zodat medewerkers op de afdelingen vrij zicht hebben bij het duwen van de karren. Hierdoor kunnen medewerkers in een goede houding de karren voortduwen.
  • Het meegeven van verbeteradviezen aan leveranciers op het gebied van het verpakken van medicatie.
  • Pallets met kleinere hoeveelheden medicatie aanleveren. Vaker heen en weer lopen is minder belastend dan in één keer een grote hoeveelheid goederen handmatig transporteren.
  • Verbeteren van de communicatie tussen de schakels. Een logistiek proces is een samenspel tussen mensen, met ieder zijn eigen rol en takenpakket.  Het is belangrijk dat verbeteringen in het logistieke proces intern gedragen en opgevolgd worden.

0