Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Today

Workshop Integrale Regie en waterbeheer: Data op orde in de praktijk

‘Data op orde’ is een veel gehoorde kreet. Het lijkt soms een onneembare barrière. Wat betekent het en hoe ga je om met gegevens die niet op orde zijn? We besteden aandacht aan inhoud en we gaan praktisch aan de slag. Er is ruimte voor inbreng van uw eigen vraagstuk. Onderwerpen van de workshop zijn: […]

Workshops Integrale Regie en waterbeheer

Praktische stappen naar integrale regie Inleiding Waterbeheerders voeren de regie over waterprocessen, zoals rioolwaterzuivering en drinkwaterproductie. Oorspronkelijk gebeurde dat vooral lokaal. Door voortschrijdende procesautomatisering en ICT werd centrale regie mogelijk: vanaf één locatie processen sturen en bewaken. Vandaag de dag spreken we liever over integrale regie, omdat de toekomst ligt in goede samenwerking tussen verschillende […]

Workshop Integrale Regie en waterbeheer: data-gedreven werken

Hoe maakt uw organisatie de stap naar data-gedreven werken? In de bijeenkomst verbeelden we de toekomst en de mogelijkheden die met data-gedreven werken binnen handbereik komen. De voordelen voor uw organisatie zijn substantieel: kosten kunnen omlaag, betere samenwerking is mogelijk en business continuity is beter gewaarborgd. We besteden aandacht aan de maturity-fasering: waar zit iedereen […]

Workshop Integrale Regie en waterbeheer: Data op orde in de praktijk

‘Data op orde’ is een veel gehoorde kreet. Het lijkt soms een onneembare barrière. Wat betekent het en hoe ga je om met gegevens die niet op orde zijn? We besteden aandacht aan inhoud en we gaan praktisch aan de slag. Er is ruimte voor inbreng van uw eigen vraagstuk. Onderwerpen van de workshop zijn: […]

September 2020 – Week van de RI&E

Volgens de Arbobalans 2018 heeft 49% van alle organisaties een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dat is al iets meer dan in 2016 toen dat nog 45% was. Het zijn vooral de grotere bedrijven die wél een RI&E hebben opgesteld: 83% van de beroepsbevolking werkte toen in een bedrijf met een RI&E. Lees hierover meer in […]

Webinar Beter Samenwerken inFlow

Beter presteren door teamflow Om als organisatie goed te presteren, heb je geweldige teams nodig. Dit is geen vanzelfsprekendheid; er is nog wel eens gedoe, waardoor teams niet optimaal kunnen presteren.  Een haperende samenwerking, eilandvorming en onduidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen zijn herkenbare verschijnselen. In een tijd waarin klanten veeleisend zijn en de flexibiliteit van […]

Webinar Beter Samenwerken in de zorg met inFlow

Beter presteren door teamflow Om als zorgorganisatie goed te presteren heb je geweldige teams nodig. Een geweldig team is echter geen vanzelfsprekendheid. Er zijn diverse oorzaken waardoor teams niet presteren zoals iedereen dat graag zou willen. We zien in de praktijk bijvoorbeeld dat de samenwerking hapert doordat het maken van onderlinge afspraken en elkaar daarop […]

Lunchwebinar ‘Creëer een optimale inclusieve klantbeleving binnen jouw organisatie’

Ruim 4 miljoen Nederlanders hebben in een bepaalde mate een beperking. In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) staat dat mensen met een beperking of chronische ziekte net als ieder ander moeten kunnen meedoen. Toch blijkt dit in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Babbage en vhp Human Performance […]

vhp human performance met meldkamerplein op eRIC 2022

Vliegveld Twenthe Vliegveldweg 345, Enschede, Twente, Nederland

vhp human performance presenteert zich in het samenwerkingsverband van Meldkamerplein op de expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing (eRIC)