in Nieuws, Smart Industry

We zijn inmiddels 6 maanden bezig met het ComfDemo project. Afgelopen week vond de tweede consortium bijeenkomst plaats op Nottingham Trent University.

Metingen tijdens de vlucht

Een aantal van ons zijn in een turboprop toestel naar Nottingham gevlogen zodat er metingen konden worden gedaan tijdens de vlucht. De bevindingen zijn tijdens de bijeenkomst met de experts besproken en geanalyseerd. We kwamen tot de conclusie dat er meer onderzoek en verfijning nodig is om de meest nauwkeurige en betrouwbare metingen te kunnen uitvoeren. Hierbij dienen eisen te worden gesteld aan zowel het type sensor dat we gebruiken als ook het positioneren van de sensoren. Het plaatsen van de sensoren op de huid van de proefpersoon geeft het meest realistische beeld van het persoonlijk thermisch comfort. Voor de meest nauwkeurige meetresultaten van de trillingsniveaus lijken de sensoren echter op de vloer van de cabine geplaatst te moeten worden.

Data verzamelen

Het ontwikkelen van het perfecte comfortmodel is een uitdaging. Om de factoren die het comfortniveau beïnvloeden te kunnen meten gedurende de vlucht, mogen de vragenlijsten niet te lang zijn. Deze moeten op verschillende momenten, tijdens specifieke fasen van de vlucht, worden ingevuld. Om geen data te missen moeten de juiste (hoeveelheid) vragen worden gesteld, op het juiste moment.

Tijdens de vlucht hebben we geluidsniveaus van boven de 80dB gemeten. In de klimaatkamer van NTU hebben we de opnamen vanuit het turboprop toestel op verschillende dB niveaus beluisterd. We hielden daarbij rekening met het feit dat waarnemingen in de klimaatkamer niet overeenkomen met kwantitatieve metingen omdat de waarneming mede afhankelijk is van de context waarin deze plaatsvindt. Op een zeker niveau werden het volume en discomfort echter als te hoog ervaren.

Het zuurstofpeil, de temperatuur en de vochtigheidsgraad stonden ingesteld op een niveau vergelijkbaar met het klimaat in Tokyo deze zomer. In een later stadium zullen we de klimaatkamer opnieuw gebruiken om onze meetapparatuur te kalibreren.

Ethische kwestie rondom persoonlijke data

Tijdens de bijeenkomst hebben we ook de ethische kwesties rond het verzamelen van data besproken. Hoe beschermen we persoonlijke data en welke data mogen we wettelijk verzamelen van onze proefpersonen. Een belangrijk aspect is hoe we de deelnemers informeren over wat er gebeurt met hun persoonlijke data.

Het project loopt op koers en we zijn een sterk en enthousiast team met experts op verschillende vakgebieden die elkaar goed aanvullen, onmisbaar voor het afronden van dit uitdagende project.

0