in Geen onderdeel van een categorie, Nieuws

Wij ontwerpen werk. Dat klinkt groot en breed, maar is eigenlijk heel compact en praktisch. Samen met onze klanten kijken wij goed naar de bedrijfsprocessen, productielijnen, werkplekken en functies binnen een bedrijf. Duurzaam veilig en gezond werken met behoud of toename van efficiëntie zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Met de klant kijken we over de waan van de dag heen naar de toekomst. De stip op de horizon.

Rapport van WRR (wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid)

Het rapport “Het betere werk” geeft op basis van wetenschappelijke studies inzichten in de huidige stand van zaken en behoeftes van mensen. Daarnaast worden ambities beschreven. Daarmee is het rapport een aanleiding om ook zelf eens te dromen over waar je als bedrijf heen wilt gaan.

Drie belangrijkste ontwikkelingen

Mooi om te zien dat de drie belangrijkste ontwikkelingen die benoemd worden raken aan thema’s die wij ook ter sprake brengen:

  1. technologisering: nieuwe technologische mogelijkheden van robots en kunstmatige intelligentie (AI) hebben gevolgen voor de hoeveelheid en de aard van het werk;
  2. flexibilisering: de toename van flexibele contracten op de arbeidsmarkt gaat samen met meer werkgelegenheid, maar leidt ook tot onzekerheid over werk en inkomen voor werkenden en hun naasten;
  3. intensivering: de intensivering van werk, sneller moeten werken of met een hogere emotionele belasting, vraagt veel van werkenden, op het werk én thuis.

In het rapport worden ‘echte mensen’ met ‘echte banen’ besproken, zoals Max de vrachtwagenchauffeur en Bouchra de verzorgende, waardoor onderzoeksresultaten meteen vertaald worden naar de praktijk.

0