Fysieke belasting: Voorkom ziekteverzuim met een gezonde werkomgeving

Als personeel door lichamelijke belasting uitvalt, is dat natuurlijk vervelend. Niemand wil thuis zitten met klachten door het werk. Iedereen wil gelukkig door het leven gaan zonder lichamelijke klachten en volledig kunnen meedraaien. Bovendien is het voor werkgevers  al een hele uitdaging om genoeg personeel te vinden met de krapte op de arbeidsmarkt.

Een prettige, veilige en gezonde werkomgeving waar werknemers met plezier kunnen werken is daarom van essentieel belang. Ook als het gaat om aantrekkelijk werkgeverschap. Lichamelijke klachten zijn al jaren terug te vinden in de top 3 van verzuimoorzaken. Maar liefst twee op de vijf werkenden in Nederland heeft te maken met lichamelijke belasting, waardoor ze kans lopen overbelast te raken. Werknemers vallen uit en personeelskosten nemen toe.​

Wat is lichamelijke belasting?

Lichamelijke belasting is de belasting van de spieren, botten, gewrichten, pezen en banden (het bewegingsapparaat) en wordt ook wel fysieke belasting genoemd. Iedere werknemer heeft te maken met fysieke belasting, bijvoorbeeld bij het verplaatsen van producten (tillen, dragen, duwen, trekken). Dan worden de spieren en gewrichten in rug, schouders en armen belast. Wanneer deze belasting te hoog wordt spreken we van overbelasting en kunnen er lichamelijke klachten ontstaan. Zit je tijdens het werk veel? Grote kans dat je dan juist last hebt van fysieke onderbelasting. Fysieke onderbelasting geeft naast risico’s op klachten aan het bewegingsapparaat ook een verhoogde kans op gezondheidsrisico’s zoals hart- en vaatziekten, obesitas en diabetes.

De vhp-aanpak

Wij helpen bedrijven met het écht aanpakken van fysieke belasting, in plaats van het oplappen van mensen met klachten. Bij onze aanpak bekijken we alles vanuit een integrale blik op de mens, de techniek en de organisatie van het werk. Door de optimale samenwerking te vinden tussen deze drie factoren ontwerpen we gezonde werkomgevingen waar werknemers duurzaam hun werk kunnen doen en waarbij efficiëntie, snelheid en kwaliteit gewaarborgd blijven.

Ons stappenplan

Fase 1. De verkenning

Wij starten met een verkenning van de vraag. In een of meerdere gesprekken bepalen we de behoefte en de doelen van onze klant. Wij analyseren de beginsituatie en denken praktisch mee over de gewenste eindsituatie. Samen bepalen we de strategie om het doel te behalen.

Een ding is duidelijk we krijgen het onder controle!

De resultaten vanuit de verkenning vertalen we naar een plan van aanpak op maat.  Hierin beschrijven we de integrale aanpak waarmee we het probleem gaan aanpakken. We beschrijven wat we gaan doen, waarom we dit gaan doen en hoe we dat gaan doen. We kunnen van start!

Fase 2: De analyse

Met het plan van aanpak als basis gaan we aan de slag! We bezoeken de werkplek, spreken met stakeholders uit het gehele werkproces en verkennen waar fysieke belasting binnen het werk een knelpunt kan zijn. Waar fysieke belasting een risico lijkt te zijn verrichten wij een verdiepend onderzoek om dit vast te stellen of uit te sluiten. Hierbij maken wij nuttig gebruik van de kennis en ervaring van de werknemers van het bedrijf. Zij kunnen ons alles vertellen over de inhoud van het werk en de ervaren ongemakken. In het gehele proces trekken wij dan ook samen met hen op.

De resultaten van de analyse bespreken met onze opdrachtgever en zijn werknemers. Doel is geven van inzicht en creëren van bewustwording.

Fase 3: En nu verbeteren

Nu we weten waar de verbeterpunten liggen gaan we samen met onze klant aan de slag om de fysieke belasting ook echt aan te gaan pakken. We verkennen diverse oplossingsscenario’s en bespreken met de verschillende stakeholders welk van de scenario’s het best past binnen de organisatie en het budget. Waar nodig helpen wij de scenario’s om te zetten in concreet toepasbare oplossingen. Hierbij passen we diverse technieken toe, zoals mock-up sessies of het maken van een ontwerp voor de inlichting van een werkomgeving. We laten de klant in ieder geval niet zwemmen bij het verder concretiseren van de oplossing.

Fase 4 Implementeren & Borgen

Nu duidelijk is wat er moet gaan gebeuren komt de lastigste stap. Het implementeren. Om te voorkomen dat bovenstaande fases enkel tot een impuls leiden is het van belang om blijvend aandacht te geven aan het thema fysieke belasting. Er liggen goede ideeën, maar goede ideeën zij nog geen werkelijkheid. In deze fase zetten wij onze kennis in om onze klant te helpen bij het in praktijk brengen van de oplossingen. We helpen bij de praktische implementatie en denken met hem mee over een aanpak om de verandering stapsgewijs te borgen binnen de organisatie.

Uit de praktijk blijkt dat deze fase vaak wordt onderschat. Bedrijven denken dat dit vanzelf gaat, omdat iedereen al zo betrokken is in het proces. Het tegendeel is waar! Het gaan werken volgens een andere werkwijze of het gaan toepassen van een hulpmiddel vraagt om een gedragsaanpassing. Het natuurlijk gedrag van mensen is om bij de minste of geringste tegenslag weer te vervallen in het “oude gedrag”. Door een gedegen implementatie, tijd, ruimte en voorbeeldgedrag is de kans op borging van de oplossing een stuk groter!


Het eindresultaat

Met onze aanpak bent u verzekerd van:

  • Een vermindering van lichamelijke belasting en minder fysieke klachten
  • Minder kans op ziekteverzuim door lichamelijke belasting en dus minder ziektekosten
  • Aantrekkelijk werkgeverschap om nieuwe collega’s aan te trekken
  • Een prettige werkomgeving voor nu en de toekomst


Praktijkvoorbeelden

Deze klanten gingen je voor, lees hun verhaal:

Terugdringen fysieke belasting met een praktische aanpak

klantcase-792-x-414

Onderzoek fysieke belasting bij Maasstad patiëntbegeleiding

onderzoek-naar-fysieke-belasting-bij-patintbegeleiding

Training en coaching on the job fysieke belasting bij PostNL

Training en coaching on the job fysieke belasting in distributie pakketpost PostNL

Ook de fysieke belasting op jouw werkvloer verminderen?

Neem dan contact op met Pien Ploumen om de mogelijkheden te verkennen.

Contactformulier

0