Aanpak van werklast en werkdruk, Begeleiden van verandering en vernieuwing, Beoordelen fysieke en mentale belasting, Smart Industry, Verbeteren voor mens en organisatie

Aanleiding

De distributie van postpakketten is mensenwerk. Bij het inpakken van het artikel, het verplaatsen van pakketten in rolcontainers, het sorteren van pakketten, het inladen van de transport bus en het afleveren van je pakket zijn allemaal menselijke handelingen nodig. Daarbij wordt het lichaam fysiek zwaar belast. Dat kan leiden tot problemen.

Vraag

Bij PostNL, marktleider in pakketdistributie, speelt het probleem van fysieke belasting ook. PostNL heeft vhp human performance gevraagd om leidinggevenden op te leiden tot “ergocoaches”: ambassadeurs en aanspreekpunten voor fysieke belasting die vanuit de distributiecentra alle medewerkers kunnen coachen. De hoofdrolspeler in het terugdringen van fysieke belasting is namelijk de mens, want met alleen maatregelen op het gebied van techniek en organisatie ben je er nog niet.

Aanpak

Bij het ontwikkelen van de opleiding voor de coaches lag de uitdaging bij het begrijpen en veranderen van gedrag van andere medewerkers en niet zozeer op het kennis bijbrengen over fysieke belasting. Het veranderen van gedrag is namelijk niet eenvoudig, zeker niet wanneer dit gedrag hardnekkig is ingesleten bij medewerkers. Het belangrijkste onderdeel van de opleiding was dan ook het begrijpen en veranderen van gedrag: Hoe doordring je medewerkers structureel van de noodzaak om gezond te werken? Hoe zorg je dat productiedruk niet de overhand neemt? Hoe coach je mensen zodat zij hun gedrag veranderen? Hoe ga je om met weerstand?

Resultaat

Door de inspanningen is het bewustzijn over fysieke belasting op de werkvloer bij PostNL vergroot. De ambassadeurs pakken hun rol op het gebied van fysieke belasting en houden het onderwerp levend. Er is een aanspreekcultuur ontstaan waarin men voor elkaar open staat en van elkaar leert. Bij PostNL is een cultuur ontstaan waarin de mensen in de distributiecentra beter samenwerken om fysieke belasting tegen te gaan. Dit is gedaan door regelmatig terugkomdagen te organiseren voor de coaches. Ook werd een platform in het leven geroepen, waar kennis en best practices gedeeld worden.

 

 

0
Duurzaam Lean door ketenaanpak logistiek bij Flora HollandVergroten duurzame inzetbaarheid sjorbedrijven Rotterdamse haven