Begeleiden van verandering en vernieuwing, Expertises, Smart Industry

Aanleiding

Het managementteam van een bierbrouwerij start elk jaar met de zogenaamde ‘Dromendagen’. Tijdens deze tweedaagse sessie denken ze gezamenlijk na over hun ambitie en doelen. Dit jaar was dat met een nieuwe brouwerijmanager en packaging manager. Voor de brouwerijmanager was dit aanleiding om extra aandacht besteden aan teamwork.

Klantvraag

Vanwege de ruime ervaring van vhp met de organisatie en de frisse blik van onze veranderexperts werden wij gevraagd om deze tweedaagse sessie te organiseren. In deze sessie legt het MT de basis voor een aansprekende ambitie en inspirerende doelen voor het komende jaar. Na afloop is voor het MT helder wat ervoor nodig is om er samen als team een succesvol jaar van te maken. Het team heeft vhp gevraagd de confrontatie hierbij niet uit te weg te gaan en juist waar nodig een spiegel voor te houden.

Aanpak

Op dag 1 werden de persoonlijke ambities en drijfveren van alle negen MT-leden gedeeld. Wat is ieders motivatie om iedere dag opnieuw weer die lekkere bieren te brouwen? Het accent van deze dag lag op het versterken van het onderling vertrouwen in het MT. Om succesvol samen te werken is immers een veilig klimaat nodig. Dat draagt bij aan flow in een team en daarmee óók aan de prestaties van de organisatie. We hebben daarbij gebruik gemaakt van de principes van de cirkel van teamflow.

 

Het MT heeft een systemische ‘teamopstelling’ gedaan. Wat onder de oppervlakte bij individuele teamleden leeft is daarbij naar boven gekomen. Het vraagt lef en een open houding om hier op deze wijze met elkaar naar te kijken.

De inzichten en de gezamenlijk doorleefde ervaringen vanuit dag 1 vormden de basis voor dag 2. Op deze tweede Droomdag is op constructieve en inspirerende wijze een eerste opzet gemaakt voor een aansprekende ambitie voor het komende jaar. De daarbij behorende doelen zijn concreet gemaakt. Tijdens dit proces werd het MT door vhp in korte intermezzo’s gespiegeld over de wijze van samenwerken en communiceren.

Resultaten

Uit de Dromendagen is een prachtige aansprekende ambitie ontstaan. De ambitie is zowel mens- als resultaatgericht. De eerste opzet is na de Dromendagen gedeeld met het voltallige operationele management, waarna gezamenlijk de ambitie definitief is vastgesteld. Deze ambitie is gevisualiseerd op fraaie posters die op meerdere locaties in de brouwerij hangen.

Het MT heeft tijdens de Dromendagen de basis gelegd voor meer teamflow. Ze hebben de huidige onderlinge verbinding, ordening en balans in het team ervaren vanuit een ander perspectief. Niet door te analyseren, maar door dit met elkaar te doorleven en het gevoel meer te laten spreken. Onzichtbare patronen zijn zichtbaar gemaakt. Het MT kreeg hierdoor inzicht in de manier waarop het team nu functioneert. Dit gaf duidelijkheid ten aanzien van de groeimogelijkheden en ook de belemmeringen die er nog zijn. Er ontstond ter plaatse een dynamiek gericht op het versterken van teamflow die voelbaar was voor alle teamleden.

Deze dynamiek heeft het teamwork in het MT versterkt en de dialoog op gang gebracht. Dit is merkbaar doordat de teamleden nu meer tijd nemen om echt naar elkaar te luisteren, zich uit te spreken en elkaar om hulp te vragen waar nodig. Er is meer begrip en steun voor ieders situatie in de woelige waan van de dag. Samenwerken vanuit teamflow is een speerpunt geworden.

 

0
Ziekenhuis afdelingBediendesk hartkartheterisatie