Aanpak van werklast en werkdruk, Beoordelen fysieke en mentale belasting, Smart Industry

Aanleiding 

In de bouw wordt een maximaal tilgewicht van 25 kilogram (50 kg met twee personen) wordt gehanteerd. Omdat standaard gipskartonplaten tussen de 28 en 35 kg wegen en een oplossing niet meteen voor handen was, heeft deze beroepsgroep tijdelijk in een overgangsfase gezeten waarbinnen de sector op zoek moest gaan naar maatregelen.

Onderzoeksrapporten uit binnen- en buitenland en ook de toenemende druk van I-SZW om het tillen tijdens het verwerken van gipskartonplaten te beperken tot beneden de grenswaarden is aanleiding geweest voor de sector om vhp human performance een onderzoek te laten uitvoeren. 

Vraag 

De hoofdvragen van het onderzoek waren gericht op het in kaart brengen van de fysieke belasting bij het monteren van gipskartonplaten op verschillende werkwijzen. Ook het vaststellen bij welke van deze werkwijzen gewaarborgd kan worden dat de gezondheidskundige grenswaarden voor fysieke belasting niet worden overschreden. 

Aanpak 

Met de klankbordgroep met experts uit de sector zijn 10 verschillende zogenaamde meetcondities bepaald. Een meetconditie is een combinatie van plaatafmetingen, montagetechnieken en aantal monteurs. De oranje vakjes zijn alle meetcondities. Zie onderstaande tabel: 

Foto 1 Montage volgens meetconditie P4

In elke meetconditie is onder zoveel mogelijk gelijk blijvende omstandigheden (cellen in een penetiare inrichting in aanbouw) real time de fysieke belasting geïnventariseerd met een handheld computer. Ook de proefpersonen waren steeds hetzelfde. 

Resultaat 

Het belangrijkste wat het onderzoek heeft opgeleverd is dat de meetcondities waar de monteurs alleen werken en dus ook alle tilhandelingen alleen doen (S1, S2, L1 en L2) worden afgeraden. Alle meetcondities waar de tilhandelingen door twee monteurs worden gedaan, namelijk S3, S4, L3, L4, P4 en P5, worden aangeraden: in deze meetcondities zijn geen ‘rode’ beoordelingen gevonden. Elke meetconditie heeft echter wel eigen voor- en nadelen die bij het maken van een keuze goed moeten worden afgewogen. 

Belangrijke randvoorwaarden waaraan bovendien altijd moet worden voldaan, zijn: 

  • De gipskartonplaten worden op hoogte (bokje of anders) aangeleverd ten behoeve van een gunstige pakhoogte; 
  • Het tillen van de gipskartonplaten wordt altijd met twee monteurs gedaan; 
  • Gebukt tillen wordt voorkomen; 
  • Op de juiste hoogte staan/ werken zodat niet onnodig boven schouderhoogte of onder kniehoogte gewerkt moet worden. 

Veiligheidscultuur versterken Heineken GroothandelWerkbelasting bij een havenbedrijf door een nieuwe toekomstvisie