Begeleiden van verandering en vernieuwing, Risico-analyses en veiligheidsanalyses, Smart Industry, Structureel aandacht voor arbeidsveiligheid, Verbeteren voor mens en organisatie

Aanleiding

De kernwaarden van Heineken zijn plezier, respect en passie. Alle medewerkers hebben het recht te werken in een veilige en hygiënische werkomgeving. Heineken Groothandel zet zich in om te zorgen voor een werkomgeving die veilig en gezond is. In navolging van de brouwerijen wil Heineken Groothandel structureel aandacht voor veilig en gezond werken.

Vraag

Heineken Groothandel heeft vhp human performance ondersteuning gevraagd om te komen tot een visie en strategie voor het realiseren van hun ambitie: een daling van tenminste 25% van het aantal ongelukken met verzuim jaar-op-jaar met 0 ongevallen in 2020.

Aanpak

De huidig cultuur in de groothandel en op diverse afleverlocaties is geanalyseerd met een scan over veilig werken. Samen met het management en relevante stakeholders zijn tijdens werksessies een aansprekende visie en een plan van aanpak ontwikkeld. Vhp heeft in co-creatie met de SHE manager en de veiligheidsteams op alle 9 locaties een kick-off begeleid. Er is gekozen om dit in de vorm van veiligheidsdagen te doen. Om de risicoperceptie structureel hoog te houden zijn aansluitend verdiepende trainingen verzorgd.

Resultaat

Er is een gedragen visie en een plan van aanpak ‘Samen veilig werken’ geïmplementeerd op 9 locaties. De collectieve impuls op het veiligheidsbewustzijn en -leiderschap heeft gezorgd voor betrokkenheid en draagvlak voor veilig werkgedrag. Ook is de risicoperceptie verhoogd.

0
Scenario game nieuwe Botlekbrug door verbreding van de a15Toezicht met 450 camera’s in een gemeente