Seminar Water in Control 2018

Presentaties

Karin Sluis – Algemeen directeur Witteveen+Bos, vertegenwoordiger NLingenieurs bij Topsector Water
Presentatie: wic2018-karin-sluis

Len Nooteboom – Directeur Zuiveringsbeheer van Waterschap Brabantse Delta
Presentatie: wic2018-len-nooteboom

Marije Stronks – Programmatrekker Meten & Monitoren van Platform Water Vallei en Eem
Presentatiewic2018-marije-stronks

Jan-Bert Dijkstra – Directeur, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Presentatie: wic2018-jan-bert-dijkstra

Ineke Draisma – Senior adviseur van vhp human performance
Otto Schepers – Manager business unit Digital technologies, Witteveen+Bos
Presentatie: wic2018-ineke-draisma-en-otto-schepers

Foto’s

0