in Smart Health

Value Based Healthcare is een term die al een aantal jaar vaak genoemd wordt. Maar waar staat het eigenlijk voor en wat kan de zorgverlener daar mee doen?

Waarde voor de patiënt

Value based healthcare is, zoals de naam al voorspelt; ‘door waarde gedreven zorg.’ Het is een methode (frame work) die in 2006 geïntroduceerd is door Harvard Professoren Michael Porter en Elizabeth Teisberg. De waarde voor de patiënt staat in de methode centraal. Deze wordt uitgedrukt in de behaalde gezondheidsresultaten per uitgegeven kosten, ofwel het medisch resultaat gedeeld door de kosten die daaraan zijn besteed door de patiënt.1

Value based healthcare & zorgverlening

Het is interessant om als zorgverlener vanuit vogelperspectief de manier van werken op de afdeling te bekijken. Probeer bijvoorbeeld eens te analyseren welke handelingen daadwerkelijk waarde toevoegen voor de patiënt:

  • Zijn er bijvoorbeeld handelingen die eigenlijk overbodig zijn?
  • Zijn er dossiers die vaak tussen verschillende specialisten of afdelingen heen en weer gaan?
  • Zijn er activiteiten die onnodig veel tijd in beslag nemen ? Dit soort activiteiten voegen niet per se waarde toe voor de patiënt.
  • Zie je mogelijkheden om deze handelingen aan te pakken?

Duurzaam lean

Vaak liggen behandelwijzen vast in bepaalde protocollen of manieren van werken die wellicht al een aantal jaar de dagelijkse praktijk zijn op een afdeling. Dit maakt het lastig om waarde verspillende activiteiten zo maar weg te laten. De uitdaging is dan om in dit speelveld samen met de medewerkers en leidinggevenden te kijken naar manieren waarop protocollen of werkwijzen worden gehanteerd, of hoe een omgeving is ingericht, om vervolgens te kijken naar hoe dit mogelijk efficiënter kan.

Bij vhp human performance leggen we daarbij de nadruk op de zorgverlener. We geloven dat door processen en omgevingen zo te ontwerpen dat de zorgverlener in zijn of haar kracht wordt ingezet, hij of zij waardevolle zorg kan verlenen aan de patiënt. Dit noemen we Duurzaam Lean. Daarbij stellen we de zorgverlener en patiënt centraal.

Wil je meer weten over duurzaam lean? Kijk hier. Wil je een keer sparren over value based healthcare of ben je benieuwd naar onze werkwijze, neem gerust contact op met Bas van Leeuwen.

 

1 Porter M. E. (2010); What Is Value in Health Care?; The New England Journal of Medicine; December 23, 2010

0