in Smart Public

Ondanks de aandacht voor risico’s bij bruggen en sluizen, komen regelmatig ongevallen voor. Dergelijke ongevallen hebben vaak meerdere oorzaken. Om alle veiligheidsrisico’s in beeld te krijgen, is een integrale blik nodig, met als basis mens, techniek, omgeving en de interactie onderling. vhp human performance en KienIA (specialist in procesautomatisering en machineveiligheid) hebben daarom een integrale veiligheidsanalyse ontwikkeld. Hiermee wordt duidelijk welke zaken goed gaan en waar nog eventuele blinde vlekken zitten. Denk hierbij aan het periodiek oefenen van risicovolle scenario’s, het in balans brengen van uw bezetting, het testen van veiligheidsfuncties, het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn van de operators of het verbeteren van de cameraplannen.

Advies Onderzoeksraad voor Veiligheid

Dat een integrale blik nodig is, blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek naar het ongeval bij de Den Uylbrug dat door de Onderzoeksraad voor Veiligheid is uitgevoerd. Opvallend is dat al de technische systemen van de brug voldeden, maar desondanks het ongeval toch heeft plaatsgevonden. Eén van de aanbevelingen aan brugbeheerders is dan ook om meer aandacht te schenken aan de interactie tussen mens, techniek en omgeving.

Verschillende invalshoeken en samenhang

vhp human performance en KienIA herkennen de problematiek die de Onderzoeksraad aankaart. Wij geloven dat we met een multidisciplinair team (met expertise van o.a. organisaties, werkomgevingen, machineveiligheid, verkeerssituaties en human factors) een zo compleet mogelijk beeld kunnen geven van de veiligheidsrisico’s. Bovendien bekijken we deze risico’s in samenhang. Risico’s die op zichzelf verwaarloosbaar zijn, kunnen namelijk wel een groot risico vormen als ze tegelijkertijd optreden.

Incidentanalyse

Het liefst helpen we u met het voorkomen van ongevallen. Mocht er toch een incident hebben plaatsgevonden dan is de integrale veiligheidsanalyse ook uitermate geschikt om de oorzaken in kaart te brengen en aanbevelingen op te stellen.

Samenwerking vhp human performance en KienIA

Juist om een integrale blik te kunnen bieden op veiligheid, bundelen wij onze krachten. vhp human performance is expert op het gebied van organisatie, werkomgeving, kennis en vaardigheden van bedienaars, terwijl KienIA expert is op het gebied van procesautomatisering en machineveiligheid.

Meer weten? Download onze flyer of neem dan contact op met Herman van Veelen van vhp human performance of Edwin van Velzen van KienIA.

0