in Smart Industry

Bedrijven in de zoetwarenindustrie kunnen profiteren van een pakket instrumenten rondom arbeidsveiligheid. Voorbeelden zijn de webbased branche RI&E en de Arbocatalogus. VBZ, de werkgeversorganisatie in de branche, heeft de ambitie zo veel mogelijk bedrijven van de instrumenten gebruik te laten maken.

Waan van de dag

Voor veel bedrijven blijkt dit in de praktijk lastig. Men ervaart hinder van de waan van de dag. vhp human performance heeft in opdracht van VBZ drie pilotprojecten uitgevoerd om te onderzoeken waar de bedrijven behoefte aan hebben. De projecten zijn uitgevoerd bij Koninklijke Peijnenburg (locatie Enkhuizen), Quality Pastries in Weert en Hoepman Haribo in Hoogezand. Uit de projecten zijn drie punten naar voren gekomen:

  1. Het ontbreekt de bedrijven aan een goede mix van een heldere visie, een goede structuur, een cultuur van veilig en gezond werken, toegeruste mensen, voldoende middelen en zichtbare resultaten. Een goede mix leidt tot duidelijkheid, commitment, vertrouwen, acceptatie, enthousiasme en koersvastheid. Ontbreekt een van deze voorwaarden, dan gebeurt juist het tegenovergestelde (verwarring, ongerustheid, frustratie et cetera).
  2. De bedrijven hebben behoefte aan een pragmatische aanpak vanuit het principe van ‘hapklare brokken’. Een hapklare brok is een overzichtelijk pakket van acties dat aantoonbaar leidt tot succes. Het gaat om korte projecten met een kop en een staart. Zo kun je bijvoorbeeld een training fysieke belasting als hapklare brok zien.
  3. De bedrijven hebben behoefte aan een extern ‘duwtje en een handje’.

Duwtje en het handje

In de drie pilotbedrijven is het ‘duwtje en het handje’ toegepast. Bij Qualilty Pastries is de onderstaande aanpak gevolgd:

  • Samenstellen ‘sturend team’ van vijf personen, te weten de directeur-eigenaar, hoofd TD en drie medewerkers van de werkvloer.
  • Twee teamleden zijn aangesteld als preventiemedewerker en hebben een tweedaagse cursus gevolgd.
  • Workshops ‘veilig werkgedrag’ voor het middenkader én het management. Zo is het veiligheidsbewustzijn toegenomen en de eigen verantwoordelijkheid veel meer in de lijn neergelegd. Er is een interne dialoog op gang gekomen en er is een gemeenschappelijk denkkader over veilig werken.
  • Uitvoering van een participatieve RI&E. De RI&E is projectmatig aangepakt. De toetsing is uitgevoerd door een hogere veiligheidskundige en arbeidshygiënist. Hierbij is een ronde door het bedrijf gemaakt.

Volgens de directeur-eigenaar van Quality Pastries zijn er goede stappen gezet op het gebied van Arbeidsveiligheid. De ondersteuning door vhp human performance heeft geleid tot energie, snelheid en resultaat.

0
Interactieve veiligheidsdagen